Hotărârea nr. 532/2013

Hotărârea.nr.532 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov, în numele Judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: officefâiudbrasov.ro Website: www.judbrasov.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.532

din data de 25.10.2013

- privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov, în numele Județului Brașov, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 25 octombrie 2013;

Analizând referatul nr. 10806/23.10.2013 privind desemnarea și aprobarea condițiilor de exercitare a mandatului reprezentanților Consiliului Județean Brașov, în numele Județului Brașov, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

Totodată, se propune ca activitatea reprezentanților ce urmează a fi desemnați se se exercite în limitele atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de actele constitutive ale celor două societăți comerciale pentru Adunarea Generală a Acționarilor, cu anumite excepții, ce vor fi exercitate în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Județean Brașov, în calitate de autoritate publică tutelară, în numele acționarului unic -Județul Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 3, pct. 2, lit. „a” din O.U.G. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, O.G.R. nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum și dispozițiile art.91, alin. (1), lit. „d”, art. 92 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se desemnează domnul Cornea Gheorghe-Claudiu - reprezentant al Consiliului Județean Brașov să reprezinte interesele Județului Brașov, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov.

Art2. - Se desemnează doamna Câju Mariana - reprezentant al Consiliului Județean Brașov să reprezinte interesele Județului Brașov, în Adunarea Generală a Acționarilor Ia S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov.

Art3. - Se desemnează domnul Cristei Nicolae - reprezentant al Consiliului Județean Brașov să reprezinte interesele Județului Brașov, în Adunarea Generală a Acționarilor la la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A Brașov.

Art4. - Se desemnează domnul Aranyoși Ștefan - reprezentant al Consiliului Județean Brașov să reprezinte interesele Județului Brașov, în Adunarea Generală a Acționarilor la la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A Brașov.

Art5. - Se desemnează domnul Szakal Andras Zsolt - reprezentant al Consiliului Județean Brașov să reprezinte interesele Județului Brașov, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. S.A. Brașov.

Art.6. - Se desemnează domnul Sarafinceanu Buibas Gheorghe - reprezentant al Consiliului Județean Brașov să reprezinte interesele Județului Brașov, în Adunarea Generală a Acționarilor la la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov.

Art.7. - Se desemnează domnul Mareș Ioan - reprezentant al Consiliului Județean Brașov să reprezinte interesele Județului Brașov, în Adunarea Generală a Acționarilor la la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A.. Brașov.

Art»8. - Se desemnează domnul Fliundra Ionel - reprezentant al Consiliului Județean Brașov să reprezinte interesele Județului Brașov, în Adunarea Generală a Acționarilor la la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC SA. Brașov.

Art.9. - Se desemnează domnul Ambrus Carol - reprezentant al Consiliului Județean Brașov să reprezinte interesele Județului Brașov, în Adunarea Generală a Acționarilor la la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov.

ArtlO.Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.