Hotărârea nr. 527/2013

Hotărârea.nr.527 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Transilvană pentru Literatură Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA), Despărţământul „Fraţii Popeea” şi finanţarea cu suma de 10.000 lei, în vederea organizării „Festivalului obiceiurilor şi datinilor româneşti de Crăciun”Consiliul Județean Brașov

HOTĂRÂREA nr.527 din data de 25.05.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Transilvană pentru Literatură Română și Cultura Poporului Român (ASTRA), Despărțământul „Frații Popeea” și finanțarea cu suma de 10.000 lei, în vederea organizării „Festivalului obiceiurilor și datinilor românești de Crăciun”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013

Având în vedere refaratul nr.9281/21.10.2013, intocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Transilvană pentru Literatură Română și Cultura Poporului Român (ASTRA), Despărțământul „Frații Popeea” și finanțarea cu suma de 5.000 lei, în vederea organizării „Festivalului obiceiurilor și datinilor românești de Crăciun”, precum și propunerea domnului consilier județean Coman Claudiu, formulată în plenul Consiliului județean privind majorarea sumei cu 5.000 lei;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit.”e”, alin.5 lit.”a”, pct.4 și alin. 6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevedeile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Transilvană pentru Literatură Română și Cultura Poporului Român (ASTRA), Despărțământul „Frații Popeea” și finanțarea cu suma de 10.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al județului Brașov, pe anul 2013, rectificat, în vederea organizării „Festivalului obiceiurilor și datinilor românești de Crăciun”.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.PREȘEDINTE,

Aristotel Cănqescu