Hotărârea nr. 52/2013

Hotărârea.nr.52 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale județene pentru operatorul S.C. DALMACO PROD IMPEX S.R.L., pe traseele: BRAŞOV (Răcădău) - FELDIOARA (C.N.U.) şi retur; APAŢA (Centru) – FELDIOARA (C.N.U.) şi retur.

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office&iudbrasov.ro Website: www.judbrasov.noCONSILIUL JUDEȚEAN

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR, 52

din data de 11.03.2013

privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale județene pentru operatorul S.C. DALMACO PROD IMPEX S.R.L., pe traseele: BRAȘOV (Răcâdău) - FELDIOARA (C.N.U.) și retur; AP AȚA (Centru) - FELDIOARA (C.N.U.) și retur.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 11 martie 2013;

Analizând referatul nr.980/18.01.2013 întocmii de către Direcția Investiții.Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Autoritatea Județeană de Transport de Persoane, prin care se propune atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini (grafic de circulație) pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale județene, pentru operatorul S.C. DALMACO PROD IMPEX S.R.L., pe traseele: BRAȘOV (Răcâdău) - FELDIOARA (C.N.U.) și retur; APAȚA (Centru) - FELDIOARA (C.N.U.) și retur;

Având în vedere dispozițiile art. 17 alin.(l) lit. „p” din Legea serviciilor de transport public local de persoane nr.92/2007, modificată și completată prin Legea nr. 163/2011 și art. 31, alin. 1A1, art. 32 din Ordinul nr. 353/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative, modificat prin Ordinul nr. 182/2011, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordinului 182/2011, precum și art. 91, alin. 1, lit. d și alin. 5, lit. a, pct. 13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulteioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulteioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se atribuie licența de traseu și caietul de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale județene pentru S.C. DALMACO PROD IMPEX S.R.L., pe traseele: BRAȘOV (Răcădău) - FELDIOARA (C.N.U.) și retur; APAȚA (Centru) - FELDIOARA (C.N.U.) și retur; perioada de valabilitate: de la data emiterii licenței de traseu până la data de 31.12.2015.

Art.2. - Licența de traseu este însoțită de caietul de sarcini, anexat la prezenta hotărâre.

ArL3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Autoritatea Județeană de Transport de Persoane.Operatorul defofansport rutier

S.C. DALMACO PROD IMPEX S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr.00

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

A. Denumirea traseului - BRAȘOV (Racadau) - FELDIOARA (C.N.U.)

DUS

Km

Nr.statii

Denumire statie

ÎNTORS

Ora de plecare

Ora de plecare

CI

C2

C3

C4

CI

C2

C3

C4

06.10

11.55

17.55

23.55

0

1

Racadau

09.00

15.00

21.00

03.00

06.15

12.00

18.00

0.00

2

2

Poienelor

08.55

14.55

20.55

02.55

06.45

12.45

18.45

0.45

17

3

Feldioara (centru)

08.20

14.15

20.20

02.15

07.00

13.00

19.00

01.00

20

4

Feldioara (CNU)

08.05

14.00

20.05

02.00

 • B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6,7

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: 3

BV-ll-PGB

BV-14-PGB

BV-15-PGB

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului:Categoria II

 • 4. Numărul de șoferi necesar: 1

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:-

  OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER


  CONSILIUL J  (semnătura și ștampila)


  Nr.

  crt.      Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până Ia

  Brașov (racadau cap de linie)

  80707/09/09/2009

  Feldioara (centru)

  567/29.01.2013

  s(port rutier

  I^PEX S.R.L.


Operatorul de tran

S.C. DALMACO PROD

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr.00

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale


A. Denumirea traseului - APATA (Centru) - FELDIOARA (Centru) - Haghig - Feldioara (CNU)

DUS

Km

Nr.statii

Denumire statie

ÎNTORS

Ora de plecare

Ora de plecare

CI

C2

C3

C4

CI

C2

C3

C4

06.15

12.15

18.15

00.15

0

1

Apata (centru)

09.00

14.55

21.00

02.55

06.40

12.40

18.40

00.40

20

2

Feldioara (centru)

08.25

14.25

20.25

02.42

06.50

12.50

18.50

00.50

24

3

Haghig

08.15

14.15

20.15

02.35

07.00

13.00

19.00

01.00

28

4

Feldioara CNU

08.05

14.00

20.05

02.00

 • B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6,7

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: 3

BV-ll-PGB

BV-14-PGB

BV-15-PGB

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului:Categoria II

 • 4. Numărul de șoferi necesar: 1

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:-

  Nr.

  crt.      Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  Apata (centru)

  474/29.01.2013

  Feldioara (centru)

  567/29.01.2013

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV PREȘEDINTE

(semnătura și ștampila)


(semnătura și ștampila)