Hotărârea nr. 518/2013

Hotărârea.nr.518 - privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 4.000 lei, doamnei Madaraş – Fântânaru Simona Nicoleta pentru minora Madaraş – Fântânaru Raisa - Andreea, cu domiciliul în municipiul Săcele, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate


CONSILIULJUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.518

din data de 25.10.2013

- privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 4.000 lei, doamnei Madaraș - Fântânaru Simona Nicoleta pentru minora Madaraș - Fântânaru Raisa -Andreea, cu domiciliul în municipiul Săcele, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013;

Analizând adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, înregistrată sub nr. 10575/18.10.2013, privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei, doamnei Madaraș -Fântânaru Simona Nicoleta pentru minora Madaraș -Fântânaru Raisa - Andreea, cu domiciliul în municipiul Săcele, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate:

Ținând cont de propunerea formulată în plenul Consiliului Județean de doamna consilier Câju Mariana privind suplimentare sumei cu încă 2000 lei.

Văzând dispozițiile art. 1270 din Codul civil coroborat cu art. 15 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 91, alin. (3), lit. „a” alin. (5), lit. „a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 4.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Județului Brașov, Cap. 68.02 - „Asigurări și asistență socială”, doamnei Madaraș - Fântânaru Simona Nicoleta pentru minora Madaraș -Fântânaru Raisa - Andreea, cu domiciliul în municipiul Săcele, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Administrație  Publică Locală și Direcția Econonji€a asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.Contrasemnează,

v SECRETAR Maria Dumbrăveanu