Hotărârea nr. 512/2013

Hotărârea.nr.512 - privind aprobarea încheierii contractelor de asistenţă juridică, reprezentare şi redactare documente juridice pentru Judeţul Braşov, la încheierea contractului de vânzare-cumpărare a Bazei Sportive Olimpia Braşov, în litigiile cu Curtea de Conturi şi la întreaga procedură de licitaţie privind concesiunea de lucrări la AIBG, inclusiv încheierea contractului


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.512

din data de 25.10.2013

- privind aprobarea încheierii contractelor de asistență juridică, reprezentare și redactare documente juridice pentru Județul Brașov, la încheierea contractului de vânzare-cumpărare a Bazei Sportive Olimpia Brașov, în litigiile cu Curtea de Conturi și la întreaga procedură de licitație privind concesiunea de lucrări la AIBG, inclusiv încheierea contractului

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013

Analizând referatul nr.10653/21.10.2013 prin care se propune aprobarea încheierii contractelor de asistență juridică, reprezentare și redactare documente juridice pentru Județul Brașov, la încheierea contractului de vânzare-cumpărare a Bazei Sportive Olimpia Brașov, în litigiile cu Curtea de Conturi și la întreaga procedură de licitație privind concesiunea de lucrări la AIBG, inclusiv încheierea contractului;

Având în vedere dispozițiile art. 1 alin. 2 din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă încheierea contractelor de asistență juridică, reprezentare și redactare documente juridice pentru Județul Brașov, la încheierea contractului de vânzare-cumpărare a Bazei Sportive Olimpia Brașov, în litigiile cu Curtea de Conturi și la întreaga procedură de licitație privind concesiunea de lucrări la AIBG, inclusiv încheierea contractului.

Art.2. - Se împuternicește executivul pentru încheierea de contracte de asistență, consultanță și reprezentare juridică în orice procedură administrativă sau judiciară ce se va dovedi necesară finalizării în bune condiții a proiectului AIBG.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului.
Contrasemnează, ' SECRETAR Maria Dumbrăveanu