Hotărârea nr. 498/2013

Hotărârea.nr.498 – privind aprobarea Planului de şcolarizare pentru anul 2013-2014, al Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu”


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 498

din data de 25.10.2013

- privind aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2013-2014, al Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 25.10.2013;

Analizând referatul nr. 9556/09.10.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană prin care se propune aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2013-2014, al Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” ;

Având în vedere dispozițiile O.U.G.nr.l 18/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 91 alin. (1) lit.”d” și alin.(5) lit.”a”, pct.l din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Planul de școlarizare pentru anul școlar 2013-2014, al Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri


prin Direcția Coordonare, Brediceanu”.          /


ntegrare Europeană și Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu


PREȘEDIN Aristotel Căn


?escu

11

1 > iContrasemnează,

xSECRETAR Maria Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

ȘCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII„T1BERIU BRED1CEANU.


APROBAT PRESEDIN’


Ing.A.CĂNC£Sn


4

PLAN DE ȘCOLARIZARE       /

REALIZAT IN URMA EXAMENULUI 1>E ADMITERE SESIUNEA IULIE 201 î AN ȘCOLAR 2013-2014


\NR CRT

DURATA DE STUDIU (ani)

NR.

CATEDRE

AN

I

AN

V

AN

III

AN IV

AN V

SP.

TOTAL

1

CANTO ( clasic,muzică ușoară, muzică populară)

3

9.02

70

54

49

29

202

2

PIAN

5

6.10

40

27

20

9

33

3

132

3

VIOARA

5

1.05

8

6

5

4

2

25

4

ACORDEON

3

0.10

6

3

2

1

12

5

CHITARA

3

3.17

38

20

18

4

80

6

CONTRABAS

3

0.01

1

1

7

INSTRUMENTE DE SUFLAT (NAI,FLAUT,BLOCKFLOTE, CLARINET,TROMPETA.SAXOFON)

3

2.09

17

21

10

3

51

8

ORGA ELECTRONICĂ

3

2.02

20

11

10

3

44

9

INSTRUMENTE DE PERCUTIE(baterie)

2

0.11

6

5

1

12

10

COREPETITIE

2-3

1.09

11

ARTE VIZUALE(ARTĂ FOTOGRAFICĂ)

2

0.09

15

10

25

12

DANS CLASIC INTERPRETl(BALET)

5

1.09

29

28

12

12

11

11

103

13

DANS MODERN

2

7

6

13

14

PICTURA

3

1

36

14

13

7

70

15

SCULPTURA

3

1

1

16

GRAFICA

3

2.16

52

28

20

16

116

17

ARTA DECORATIVA

3

0.09

6

4

4

2

16

18

ICONOGRAFIE

3

1

6

5

11

3

25

19

CERAMICA

3

0.01

3

3

20

DESIGN VESTIMENTAR

3

1.04

11

10

5

1

27

21

ACTORIE

2

1.06

17

13

4

34

22

TEATRU PĂPUȘI

2

1

3

4

23

TEATRU MUZICAL

2

2

2

24

TEORIE SI SOLFEGII

3

0.05

25

ISTORIA MUZICII

2

0.04

26

ISTORIA ARTEI

3

0.03

TOTAL

38.89

391

268

180

25

46

88

998


TOTAL CATEDRE

TOTAL ELEVI

TOTAL CLASE

TOTAL ELEVI ANUL I
CONTABIL SEF. BOITAN VALERIA