Hotărârea nr. 497/2013

Hotărârea.nr.497 - privind numirea domnişoarei MORUZ CARMEN în funcţia de manager/director al Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, pe o perioadă de trei ani


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov

Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: ofHce&iudbrasov.ro Website: wmt.judbrasov.ro


CONSILIUL^£UDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.497

din data de 25.10.2013

privind numirea domnișoarei MORUZ CARMEN în funcția de manager/director al Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, pe o perioadă de trei ani

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 25 octombrie 2013;

Analizând referatul nr. 7587/6.09.2013 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune numirea, începând cu data de 07.09.2013 a domnișoarei MORUZ CARMEN în funcția de manager/director al Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, pe o perioadă de trei ani, urmând să beneficieze de un salariu de bază brut de 2.796 lei, conform Contractului de management;

Ținând cont de rezultatul final al evaluării managementului pentru Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 15/29.01.2013, proiectul de management depus în termen de către domnișoara MORUZ CARMEN, în conformitate cu caietul de obiective, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 14/29.01.2013, proiect ce a constituit baza încheierii unui nou contract de management;

Având în vedere dispozițiile O.U.G. Nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 14, alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr.143/2007, precum și dispozițiile art. 104, alin. (1) lit. ”b” alin. (3), lit. ”c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Artl. - începând cu data de 07.09.2013, domnișoara MORUZ CARMEN se numește, pe o perioadă de trei ani, în funcția manager/director al Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, urmând a avea un salariu de bază brut de 2.796 lei, conform Contractului de management.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană - Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.

PREȘE Aristotel GContrasemnează.


Maria Dumbrăveanu