Hotărârea nr. 496/2013

Hotărârea.nr.496 - privind numirea domnului NAZARE DANIEL în funcţia de manager/director al Bibliotecii Judeţene George Bariţiu Braşov, pe o perioadă de trei ani

România


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office@iudbrasov.ro Website: mm,judbrasov.ro
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


CodF-16


HOTĂRÂREA NR» 496

din data de 25.10.2013


privind numirea domnului NAZARE DANIEL în funcția de manager/director al Bibliotecii Județene George Barițiu Brașov, pe o perioadă de trei ani


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 25 octombrie 2013;


Analizând referatul nr. 5223/03.07.2013 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune numirea, începând cu data de 03.07.2013 a domnului NAZARE DANIEL în funcția de manager/director, gradul II de salarizare, clasa de salarizare 76, la Biblioteca Județeană George Barițiu Brașov, pe o perioadă de trei ani, urmând să beneficieze de un salariu de bază brut de 3.833 lei, conform Contractului de management nr. 5223/03.07.2013;

Ținând cont de rezultatul final al evaluării managementului pentru Biblioteca Județeană George Barițiu Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.45/11.03.2013, proiectul depus în termen de către domnul NAZARE DANIEL, în conformitate cu caietul de obiective, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 14/29.01.2013, proiect ce a constituit baza încheierii unui nou contract de management;

Având în vedere dispozițiile art. 20, alin. (5) din O.U.G. Nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 14, alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr.143/2007, precum și dispozițiile art 104, alin. (1) lit. ”b” alin. (3), lit. ”c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:


DISPUNE;


Artl. - începând cu data de 03.07.2013, domnul NAZARE DANTET, se numește, pe o perioadă de trei ani, în funcția manager/director al Bibliotecii Județene George Barițiu Brașov, gradul II de salarizare, clasa de salarizare 76, urmând a avea un salariu de bază brut de 3.833 lei, conform Contractului de management nr. 5223/03.07.2013.

Art2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coorr1 T '     ■ ”        ”          " “ "mane, Strategii de Informatizare.Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu