Hotărârea nr. 475/2013

Hotărârea.nr.475 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 17 septembrie 2013


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.475

din data de 25.10.2013

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov d’m data de 17 septembrie 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 25 octombrie 2013;

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 17 septembrie 2013;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Artunic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 17 septembrie 2013.Contrasemnează, x SECRETAR Maria Dumbrăveanu