Hotărârea nr. 473/2013

Hotărârea.nr.473 - privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al domnului Şandru Răzvan – Ovidiu


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.473

din data de 25.10.2013

- privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului Șandru Răzvan - Ovidiu

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013

Analizând raportul constatator nr.10929/25.10.2013 din care rezultă că în urma alegerilor locale din iunie 2012 a fost validat mandatul domnului Șandru Răzvan -Ovidiu, de consilier județean ales pe listele Uniunii Social Liberale, precum și faptul că prin Hotărârea nr.2/04.10.2013, a Biroului Politic Teritorial al PNL Brașov, aprobată de Delegația Permanentă PNL Brașov, prin Decizia nr. 1/24.10.2013, domnului consilier județean Șandru Răzvan, i-a fost retras sprijinul politic;

Ținând cont de cele prezentate se propune constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului Șandru Răzvan - Ovidiu, precum și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta;

Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. 2 lit.h1 și art.12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată prin Legea nr.249/2006

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Consiliul Județean Brașov constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Șandru Răzvan - Ovidiu,

ca urmare a pierderii calității de membru al Partidului Național Liberal. Art.2. - Se declară vacant locul de consilier

Răzvan - Ovidiu.


județean ocupat de domnul Șandru


Contrasemnează,

v SECRETAR

Maria Dumbrăveanu

? (

' .WCÂIVK