Hotărârea nr. 472/2013

Hotărârea.nr.472 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 25.10.2013


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.472

din data de 25.10.2013

privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 25.10.2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013;

Analizând Dispoziția nr.374/18.10.2013 emisă de către președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, la data de 25.10.2013, precum și propunerile și discuțiile din plenul consiliului județean;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin.(l) din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare și art. 54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov a unui număr de 28 propuneri, formulate de președintele Consiliului Județean Brașov.

Art.2. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, a unui număr de 8 propuneri formulate de consilierii județeni, în plenul consiliului județean.

Art.3. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 25.10.2013.Contrasemnează,

\ SECRETAR

Maria Dumbrăveanu

■CuC U