Hotărârea nr. 470/2013

Hotărârea.nr. 470 - privind aprobarea scutiri de la plata taxei de frecvenţă, pentru zece cursanţi foarte talentaţi, dar lipsiţi de posibilităţi materiale, din cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu brediceanu” Braşov, pentru anul şcolar 2013-2014

România
Consiliul .Județean Brașov

Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 470

din data de 17.09.2013

- privind aprobarea scutirii de la plata taxei de frecvență, pentru zece cursanți foarte talentați, dar lipsiți de posibilități materiale, din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, pentru anul școlar 2013-2014

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 17.09.2013;

Analizând propunerea doamnului vicepreședinte Pascu Mihai Lucian privind aprobarea scutirii de la plata taxei de frecvență, pentru zece cursanți foarte talentați, dar lipsiți de posibilități materiale, din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, pentru anul școlar 2013-2014;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.(l) lit. „b” și alin.(5), lit.”a” pct.l, 4 și 5 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.L- Se aprobă scutirea de la plata taxei de frecvență, pentru zece cursanți foarte talentați, dar lipsiți de posibilități materiale, din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, pentru anul școlar 2013-2014.

Art.2,- Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov va nominaliza cei zece cursanți și va prezenta Consiliului Județean Brașov performanțele acestora.

Art.3 .- Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Școala Populară de Arte și MeseriiRed. AM

Se difuzează la:

1 ex.-Cabinet Președinte f .

1 ex.-d-nul Pascu Mihai                '

1 ex-Direcția Economică 0^


1 ex.-Școala Populară de Arte și Meserii ’Tiberiu

Brediceanu" $JO


1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție