Hotărârea nr. 468/2013

Hotărârea.nr. 468 – privind împuternicirea executivului Consiliului Judeţean Braşov să constituie Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile şi declararea de interes public a terenului situat în judeţul Braşov, comuna Augustin, str. Gării, f.n.


Consiliul Județean Brașov

CodF-16

HOTĂRÂREA NR.468

din data 17.09.2013

- privind împuternicirea executivului Consiliului Județean Brașov să constituie Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile și declararea de interes public a terenului situat în județul Brașov, comuna Augustin, str. Gării, f.n

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 17.09.2013

Avînd în vedere propunerea vicepreședintelui Consiliului Județean Brașov domnul Popa Mihai formulată în plenul Consiliului Județean Brașov privind împuternicirea executivului Consiliului Județean Brașov să constituie Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile și declararea de interes public a terenului situat în județul Brașov, comuna Augustin, str. Gării, f.n;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit b din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.9 și art.15 din Legea nr.33/1994, republicată, privind expropierea pentru cauză de utilitate publică, art, 3, 4, 5 din HG nr.583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau de interes local;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.- Se împuternicește executivul Consiliului Județean Brașov să constituie Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile și declararea de interes public a terenului situat în județul Brașov, comuna Augustin, str. Gării, f.n, înscris în CF nr. 100036 - Augustin, cu nr. cad 100036 (suprafață de 7713 mp) și CF nr.100037 - Augustin, nr, cad.100037 (suprafață de 1500 mp).

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului.
Cbfe.efyt-ef-wlf' Pofy MfHfa