Hotărârea nr. 466/2013

Hotărârea.nr. 466 – privind aprobarea modificării listelor de investiţii din cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2013, la Cap.54.02 – Alte servicii Publice generale şi corespunzător, a listelor de investiţii din cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţa Persoanelor Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.466

din data de 17.09.2013

- privind aprobarea modificării listelor de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013, la Cap.54.02 - Alte servicii Publice generale și corespunzător, a listelor de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Județene Comunitare de Evidența Persoanelor Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 17 septembrie 2013

Analizând propunerea domnului consilier județean Matei Gavril, precum și referatul nr.9240/16.09.2013 întocmit de către Serviciul Administrare Drumuri și Poduri, prin care, ca urmare a necesității executării unor lucrări de pregătire a drumurilor pentru sezonul de iarnă, se propune modificarea Programului de lucrări pe drumurile județene în anul 2013, respectiv modificarea listelor de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013, la Cap.54.02 -Alte servicii Publice generale și corespunzător, a listelor de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Județene Comunitare de Evidența Persoanelor Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.l9 alin.(l) , din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea listelor de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013, la Cap. 54.02 - Alte servicii Publice generale și corespunzător, a listelor de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Județene Comunitare de Evidența Persoanelor Brașov, după cum urmează:

  • • diminuarea prevederilor bugetare de la Cap.54.10 Direcția Județeană Comunitară de Evidența

Persoanelor Brașov:

Extindere rețea info stare civilă pentru 8 primării.........- 380 mii lei;

  • • diminuarea prevederilor bugetare de la Cap.70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică:

PATJ - Etapa I baza topografică.....................................-120 mii lei;

  • • majorarea prevederilor bugetare la Cap.84.02 - Transporturi:

Reparație capitală pod pe DJ105A Lim.jud. Sibiu - Cincu - Lovnic - Jibert - Dacia - Rupea km.72+970.....................................................................+500 mii lei.

ArL2. - Președintele Consiliului Județean hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul

PREȘEDINTĂ Aristotel Câne ?s< v asigură aducerea la îndeplinire a prezentei ^rumuri și Poduri.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

auo,w

/^Y -


Mvdu Ge^S- -'

^io(M