Hotărârea nr. 462/2013

Hotărârea.nr. 462 – privind aprobarea participării Judeţului Braşov la proiectul „Să construim un viitor împreună” derulat de Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil”

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.462

din data de 17.09.2013

- privind aprobarea participării Județului Brașov la proiectul „Să construim un viitor împreună” derulat de Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 17.09.2013

Analizând propunerea domnului consilier județean Claudiu Coman, privind aprobarea participării Județului Brașov la proiectul „Să construim un viitor împreună” cu Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil”,

Ținând cont de solicitarea Colegiului Național de Informatică „Grigore Moisil” prin care se precizează că proiectul „Să construim un viitor împreună” vizează creșterea calității actului didactic și a performanțelor elevilor,

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit.d și alin.(5) lit.a pct.l din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă participarea Județului Brașov la proiectul „Să construim un viitor împreună” derulat de Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu