Hotărârea nr. 461/2013

Hotărârea.nr. 461 – privind aprobarea modificării listei de investiţii din bugetul judeţului Braşov pe anul 2013, Cap. 54.10 – Alte servicii publice generale

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV


Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax:068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.461

din data de 17.09.2013

- privind aprobarea modificării listei de investiții din bugetul județului Brașov pe anul 2013, Cap 54.02 - Alte servicii publice generale

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară ia data de 17.09.2013

Analizând referatul nr.9214/16.09.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului precum și propunerea formulata în plenul Consiliului Județean Brașov de domnul consilier județean Coman Claudiu privind aprobarea modificării listei de investiții din bugetul județului Brașov pe anul 2013, Cap 54.02 - Alte servicii publice generale;

Având în vedere prevederile art.19 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1, - Se aprobă modificarea listei de investiții din bugetul județului Brașov pe anul 2013, Cap 54.02 - Alte servicii publice generale, după cum urmează:

La Cap.54.02. -b, Total dotări independente, poziția „Imprimante” - buc 10, cu o valoare de 20 mii lei, se redenumește în „Sistem supraveghere video Poliția Transporturi Feroviare” - buc 1 cu o valoare de 20 mii lei.

La Cap. 54.02. -b, Total dotări independente, poziția „Unități complete de calcul” - buc 10 cu o valoare de 20 mii lei, se redenumește și se diminuează astfel:

„Unități complete de procesare și imprimare” - buc 6, cu o valoare de 15 mii lei și introducerea unei noi poziții „Cameră foto digitală” buc. 1, cu o valoare de 5 mii lei.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții. Urbanism și Amenajarea Teritoriului.


sv/sv

Se difuzează la:

1 ex.- Direcția Economică

1 ex.- Serviciul buget) ț JjO 0) ®

1 ex. DIUAT

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție                x