Hotărârea nr. 458/2013

Hotărârea.nr. 458 – privind aprobarea încheierii contractelor de asistență juridică și reprezentare, în materia achiziţiilor publice

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Bfașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office@iudbrasov,ro Website: www.judbrasov.ro
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.458

din data de 17.09.2013

- privind aprobarea încheierii contractelor de asistență juridică și reprezentare, în materia achizițiilor publice

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 17 septembrie 2013;

Analizând propunerea domnului consilier județean Coman Claudiu privind aprobarea încheierii contractelor de asistență juridică și reprezentare a Județului Brașov, a Președintelui Consiliului Județean Brașov și a Consiliului Județean Brașov, în fața instanțelor de judecată și a organimelor administrative cu activitate jurisdicțională, pentru cazurile temeinic documentate în contestațiile în materia achizițiilor publice;

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (2) din O.U.G. nr. 26/6.06.2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, precum și de dispozițiile Legii nr. 51/1995, republicată, pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, în fața instanțelor de judecată, în toate gradele de jurisdicție, respectiv, la fond și în toate căile de atac, ordinare și/sau extraordinare, indiferent de instanțele de judecată și strămutările intervenite, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1, - Se aprobă încheierea contractelor de asistență juridică și reprezentare a Județului Brașov, a Președintelui Consiliului Județean Brașov și a Consiliului Județean Brașov, în fața instanțelor de judecată și a organimelor administrative cu activitate jurisdicțională, în materia achizițiilor publice.

Art2. - Pre                                așov asigură aducerea la îndeplinire a acestei

hotărâri, prin Direc                                  itiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului.Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Red.BC/BC

Se difuzează: 1 ex.- Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- DIUAT

1 ex.- Direcția economica- Serviciul Buget W

1 ex.- Colecție         _.       . x