Hotărârea nr. 456/2013

Hotărârea.nr. 456 – privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia „Scheii Braşovului” şi finanţarea cu suma de 5.000 lei, pentru tipărirea unei culegeri intitulată „Manuscrisele din Chietre”


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.456

din data de 17.09.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația „Scheii Brașovului” și finanțarea cu suma de 5.000 lei, pentru tipărirea unei culegeri intitulată „Manuscrise dintre Chietre”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 17.09.2013

Având în vedere propunerea domnului consilier județean Oltean Vasile formulată în plenul Consiliului Județean privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația „Scheii Brașovului” și finanțarea cu suma de 5.000 lei, pentru tipărirea unei culegeri „Manuscrise dintre Chietre”;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit.”e” , alin.5, lit.”a” pct.6 și alin. 6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevedeile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația „Scheii Brașovului” și finanțarea cu suma de 5.000 lei, din bugetul județului Brașov pe anul 2013, prin diminuarea cu suma de 5.000 de la Cap. 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică, pct.88 din lista de acțiuni și majorarea cu aceeași sumă la Cap. 67.02 - Cultură, recreere și religie, pentru tipărirea unei culegeri intitulată „Manuscrise dintre Chietre”.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.