Hotărârea nr. 455/2013

Hotărârea.nr. 455 – privind aprobarea modificăîrii listei de investiţii din cadrul bugetului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov – Cap. 66.10 şi a bugetului Judeţului Braşov – Cap. 66.02

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.455

din data de 17.09.2013

- privind aprobarea modificării listei de investiții din cadrul bugetului Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov - Cap.66.10 și a bugetului Județului Brașov - Cap.66.02

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 17.09.2013;

Analizând propunerea făcută în plenul ședinței ordinare de către domnul Maxim Adrian, consilier județean și referatul nr.9223/17.09.2013 întocmit de către Direcția Investiții,Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea modificării listei de investiții din cadrul bugetului Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov - Cap.66.10 și a bugetului Județului Brașov - Cp.66.02, după cum urmează:

- se diminuează lista obiectivelor de investiții cu poziția Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov - Cap 66.10-Obiective noi - Reabilitare termică corp FI staționar Central - 1.021 mii

lei;


- se majorează lista obiectivelor de investiții la Cp.66.02 - B, Obiective noi, cu poziția -Reabilitare termică corp H staționar Central - 1.021 mii lei;

Având în vedere dispozițiile art.19, alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă modificarea listei de investiții, din cadrul bugetului Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov - Cap.66.10 și a bugetului Județului Brașov - Cap.66.02, după cum urmează:

  • -  se diminuează lista obiectivelor de investiții cu poziția Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov - Cap 66.10-B, Obiective noi - Reabilitare termică corp H staționar Central - 1.021 mii lei;

  • -  se majorează lista obiectivelor de investiții la Cap.66.02 - B, Obiective noi, cu poziția -Reabilitare termică corp H staționar Central - 1.021 mii lei.


Art.2<                                          ră aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

prin Direcția                                             riului .PREȘEDIWE,              'Sj        Contrasemnează,

Aristotel Căncekcu Vi      7 ^//           SECRETAR,


Contrasemnează,


SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


Maria DumbrăveanuSe difuzează:

1 ex: Președintele Consiliului Județean Brașov                     j >

1 ex: Direcția Investiții,Urbanism și Amenajarea Teritoriului

l Py> —                                           țujo IL^'                 ^VJLXX'Y i9 ’Ub ‘

ua \)             (VokjJU^Pi       b