Hotărârea nr. 434/2013

Hotărârea.nr. 434 – privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office&iudbrasov.ro Website: wnw.judbrasov.ro
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.434

Din data de 17.09.2013

- privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 17 septembrie 2013;

Analizând referatul nr. 8668/10.09.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu următoarele transformări de posturi, ca urmare a concursului de promovare în grad profesional, organizat la nivelul instituției:

  • -   transformarea postului de inspector grad profesional principal, în consilier grad profesional superior;

  • -   transformarea postului de auditor grad profesional principal, în auditor grad profesional superior;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „c” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

PREȘED Aristotel CăContrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Red.BC

Se difuzează la:

1 ex.- Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov lex.-DGASPC

1 ex- SRUSI

1 ex.- Colecție

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Brașov

Str. luliu Maniu nr. 6, Brașov


Stat funcții DGASPC Brașov 2013

Nr.crt.

Funcții publice de conducere

Nivel studii

Clasa

Grad

Nr. posturi

Total salar de baza

1

Director general

S

82

11

1

3463

2

Director general adjunct

s

80

II

1

3656

n

3

Director general adjunct economic

s

80

II

1

3656

4

Sef serviciu

s

76

II

10

31690

5

Sef birou

s

74

II

2

5890

6

Total

15

48355

Nr.crt.

Funcții publice de execuție

Nivel studii

Clasa

Grad profesional / treapta profesionala

Nr. posturi

Total salar de baza

1

Auditor

S

I

Superior

2

5500

2

Consilier

S

1

Superior

59

125566

3

Consilier juridic

s

I

Superior

5

12185

4

Consilier juridic

s

I

Principal

6

7416

5

Inspector

s

I

Principal

13

20609

6

Inspector

s

1

Asistent

14

15694

7

Referent specialitate

SSD

II

Superior

4

6212

8

Referent

M

III

Superior

11

15818

9

Referent

M

III

Principal

1

1025

10

T^tal

115

210025