Hotărârea nr. 431/2013

Hotărârea.nr. 431 – privind aprobarea alocării sumei de 3.500 lei pentru reabilitarea termică a locuinţei de serviciu a Consiliului Judeţean Braşov, respectiv, a apartamentului nr. 11 din imobilul situat în municipiul Braşov, str. Alexandru Vlahuţă, nr. 53, bloc 143, Sc. C.

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.431

din data de 17.09.2013

- privind aprobarea alocării sumei de 3.500 lei pentru reabilitarea termică a locuinței de serviciu a Consiliului Județean Brașov, respectiv, a apartamentului nr. 11 din imobilul situat în municipiul Brașov, str. Alexandru Vlahuță, nr. 53, bloc 143, Sc. C.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 17 septembrie 2013;

Analizând referatul nr. 8510/10.09.2013 întocmit de către Direcția de Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea alocării sumei de 3.500 lei, din bugetul județului Brașov, Cap. 70.02 - „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, lit.c, PATJ - Etapa I baza topografică, pentru reabilitarea termică a locuinței de serviciu a Consiliului Județean Brașov, respectiv, a apartamentului nr. 11 din imobilul situat în municipiul Brașov, str. Alexandru Vlahuță, nr. 53, bloc 143, Sc. C;

Luând în considerare dispozițiile art. 91 alin.(l) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă alocarea sumei de 3.500 lei, din bugetul județului Brașov, Cap. 70.02 -„Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, lit.c, PATJ - Etapa I baza topografică, pentru reabilitarea termică a locuinței de serviciu a Consiliului Județean Brașov, respectiv, a apartamentului nr. 11 din imobilul situat în municipiul Brașov, str. Alexandru Vlahuță, nr. 53, bloc 143, Sc. C .

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

PREȘE Aristotel CContrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Red.BC/BC


Se difuzează:

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Cabinet Președinte Consiliul Județean Brașov

1 ex.- DIUAT

1 ex.- Serviciul/Bugetflf<.0

1 ex.- Colecție