Hotărârea nr. 42/2013

Hotărârea.nr.42 - privind stabilirea tarifelor pentru lucrările de prestări de servicii executate de Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor, precum și a tarifelor de închiriere a utilajelor agricole pe care le deține instituția, pentru anul 2013

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.42

din data de 11.03.2013

- privind stabilirea tarifelor pentru lucrările de prestări de servicii executate de Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor, precum și a tarifelor de închiriere a utilajelor agricole pe care le deține instituția, pentru anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 11.03.2013

Analizând referatul nr.1738/05.03.2013, întocmit de către Direcția Economică-Compartimentul Venituri, privind stabilirea tarifelor pentru lucrările de prestări de servicii executate de Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor, precum și a tarifelor de închiriere a utilajelor agricole pe care le deține instituția, pentru anul 2013;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin.(l), lit.b și d și alin.(3), lit. „c” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă tarifele pentru lucrările de prestări de servicii executate de Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor, precum și a tarifele de închiriere a utilajelor agricole pe care le deține instituția, pentru anul 2013, conform anexelor nr.l și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezenteiAnexa 1 la Hotărârea

CJBv nr.


PREȘEDINTE.

AristotelfcăncescuTARIFE

PENTRU SERVICIILE EXECUTATE DE CĂTRE SERVICIUL PUBLIC

JUDEȚEAN


DE PROTECȚIE A PLANTELOR PENTRU ANUL 2013

NR. CRT.

LUCRARE

TARIF

91

■SliiS

1.1

Stropit culturi

39,00 lei / ha

ite

2.1

Stropit manual

2.1.1

Stropit în plantație intensivă în repaus vegetativ

1,60 lei / pom

2.1.2

Stropit în plantație intensivă în vegetație

2,10 lei / pom

2.1.3

Stropit în plantație clasică în repaus vegetativ

2,10 lei / pom

2.1.4

Stropit în plantație clasică în vegetație

2,40 lei / pom

3.1

Tăieri pentru rodire sau ornament la arbori de talie mică

14,00 lei / ora

3.2

Tăieri pentru rodire sau ornament la arbori de talie medie

22,00 lei / ora

3.3

Tăieri pentru rodire sau ornament la arbori de talie mare

31,00 lei / ora

4

Tarife pentru lucrări de baza ale solului

4.1

Arat la 25 cm pe sol mediu

260,00 lei / ha

4.2

Discuit arătură + grăpat

95,00 lei/ha

4.3

Discuit II, III

83,00 lei / ha

4.4

împrăștiat îngrășăminte chimice între 200 - 300 kg / ha

32,00 lei / ha

5.1

Transport apă cu RCU - 4

60,00 lei / km

5.2

Transport cu remorca

80,00 lei / ora

5.3

Transport personal, aparatură și materiale cu Dacia Papuc

1,20 lei / km

6.1

Dezinsecție, dezinfecție depozite de cereale, produse agroalimentare și alte spații de depozitare

0,10 lei / mp

6.2

Deratizare

0,05 lei / mp

7.1

Adaos comercial pentru vânzarea de substanțe

0 - 30%

NOTĂ

  • - La tarifele de mai sus nu se aplică T.V.A.

  • - Tarifele nu includ contravaloarea substanțelor de combatere și a apei pentru prepararea soluțiilor.

  • - Tarifele se vor actualiza trimestrial cu ocazia indexării salariilor sau a modificării prețurilor la carburanți cu mai mult de 10%.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Aurelia Popescu

4

Anexa 2 la Hotărârea

TARIFE DE ÎNCHIRIERECJBv nr.

PENTRU UTILAJELE AGRICOLE DEȚINUTE DE SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PROTECȚIE A PLANTELOR PENTRU ANUL 2013

NR. CRT.

LUCRARE

TARIF

1

Tractor

1.1

Tractor - U 650

333,33 lei / lună

1.2

Tractor - L 445

333,33 lei / lună

2

Mașină de ierbicidat

75,00 lei / lună

3

Mașină de administrat îngrășăminte chimice

47,91 lei / lună

4

Plug pentru arat

58,33 lei / lună

5

Grapă cu discuri

108,34 lei / lună

6

Remorcă tractor

108,34 lei / lună

NOTĂ

  • - Tarifele constituie bază de pornire a licitației.

  • - Tarifele se percep lunar.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Aurelia Popescu