Hotărârea nr. 417/2013

Hotărârea.nr. 417 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 17 septembrie 2013

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.417

din data de 17.09.2013

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 17 septembrie 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 17 septembrie 2013;

Analizând Dispoziția nr.335/12.09.2013, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, la data de 17.09.2013, precum și propunerile și discuțiile din plenul consiliului județean;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov:

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov a unui număr de 23 propuneri, formulate de Președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Aristotel Căncescu.

Art.2. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov a unui număr de 17 propuneri, formulate de consilierii județeni în plenul consiliului județean.

Art.3. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 17.09.2013, cu modificările propuse.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu