Hotărârea nr. 409/2013

Hotărârea.nr.409 - privind aprobarea cooperării dintre Judeţul Braşov şi „Asociaţia Tenisului Românesc” şi finanţarea cu suma de 50.000 lei (T.V.A. inclus) pentru organizarea Turneului de Tenis Internaţional „Braşov Challenger”

România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 409 din data de 19.08.2013

- privind aprobarea cooperării dintre Județul Brașov și „Asociația Tenisului Românesc” și finanțarea cu suma de 50.000 lei (T.V.A. inclus) pentru organizarea Turneului de Tenis Internațional „Brașov Challenger”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 19 august 2013;

Având în vedere referatul nr. 8098/14.08.2013 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană privind aprobarea cooperării dintre Județul Brașov și,Asociația Tenisului Românesc” și finanțarea cu suma de 50.000 lei (T.V.A. inclus) pentru organizarea ediției a XVIII-a a Turneului de Tenis Internațional „Brașov Challenger”; văzând discuțiile și propunerile formulate în plen;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit.”e” și alin. 6 lit.”a”, precum și alin. (5), lit. „a”, pct. 6 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă cooperarea dintre Județul Brașov și, Asociația Tenisului Românesc” și finanțarea cu suma de 50.000 lei (T.V.A. inclus) din bugetul de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2013, pentru organizarea Turneului de Tenis Internațional „Brașov Challenger”.

Art2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu