Hotărârea nr. 408/2013

Hotărârea.nr.408 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Braşov şi finanţarea cu suma de 300.000 lei în vederea realizării lucrărilor la obiectivul „Amenajare teren de sport Grupul Şcolar Silvic Nicolae Rucăreanu Braşov”


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 408

din data de 19.08.2013


- privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Brașov și finanțarea cu suma de 300.000 lei în vederea realizării lucrărilor la obiectivul „Amenajare teren de sport Grupul Școlar Silvic Nicolae Rucăreanu Brașov”


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 19 august 2013;


Analizând referatul înregistrat sub nr. 408/14:08.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Brașov și finanțarea cu suma de 300.000 lei în vederea realizării lucrărilor la obiectivul „Amenajare teren de sport Grupul Școlar Silvic Nicolae Rucăreanu Brașov”;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin. (1), lit. „e” și alin. (6), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 35, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Artl. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Municipiul Brașov în vederea realizării lucrărilor la obiectivul „Amenajare teren de sport Grupul Școlar Silvic Nicolae Rucăreanu Brașov” și finanțarea cu suma de 300.000 lei, de la Cap. 67.02 - B - Lucrări noi - „Amenajare teren de sport Grupul Școlar Silvic Nicolae Rucăreanu Brașov”.

Art2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism șLAmenajarea Teritoriului și Direcția Economică.


PREȘEDIN


Aristotel Căncesc îContrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu