Hotărârea nr. 403/2013

Hotărârea.nr.403 – privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile pentru Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov, cu suma de 29,61 mii lei

România
Consiliu] Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 403 din data de 19.08.2013

- privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe rambursabile pentru Biblioteca Județeană ”George Barițiu” Brașov, cu suma de 29,61 mii lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 19.08.2013;

Analizând referatul nr. 7990/13.08.2013 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile pentru Biblioteca Județeană ”George Barițiu”, cu suma de 29,61 mii lei, reprezentând încasarea celei de-a doua tranșe de finanțare a proiectului ”Bibliotecile județene - Centre de excelență International Research and Exchanges Board”;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (1), lit. ”b” și alin. (2), precum și dispozițiile art. 68, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ArLl. - Se suplimentează bugetul de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile pentru Biblioteca Județeană ”George Barițiu”, cu suma de 29,61 mii lei, reprezentând încasarea celei de-a doua tranșe de finanțare a proiectului ”Bibliotecile județene - Centre de excelență International Research and Exchanges Board”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică și Biblioteca Județeană ”George Barițiu” Brașov.