Hotărârea nr. 401/2013

Hotărârea.nr.401 - privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Braşov şi Asociaţia pentru Managementul Energiei Timiş pentru derularea unor activităţi


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.401

din data de 19.08.2013

- privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Brașov și Asociația pentru Managementul Energiei Timiș pentru derularea unor activități

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 19 august 2013;

Având în vedere referatul nr. 7881/08.08.2013 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Consiliul Județean Brașov și Asociația pentru Managementul Energiei Timiș pentru derularea unor activități, având ca scop o politică coerentă în domeniul energiei, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit.”e” și alin. 6 lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Județean Brașov și Asociația pentru Managementul Energiei Timiș pentru derularea unor activități, precum:

  • - schimbul de experiență în managementul asociațiilor și al serviciilor pentru membri

  • - schimbul de experiență în inițierea și managementul proiectelor interorganizaționale, naționale și

internaționale

  • - informarea mutuală cu privire la oportunitatea inițierii de acțiuni în concordanță cu statutul celor

două organizații

  • - inițierea și dezvoltarea proiectelor comune în plan local, național și internațional.

Arț2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană și Asociația pentru Managementul Energiei Timiș.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu