Hotărârea nr. 394/2013

Hotărârea.nr.394 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSANDRE S.R.L., pe traseul: BRAŞOV (S.C. METROM S.A. BRAŞOV – parcare incinta societăţii ) – PREJMER – PARCUL INDUSTRIAL (S.C. RUMAGOL S.R.L. – parcare incintă)


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR 394

din data de 19.08.2013

privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSANDRE S.R.L., pe traseul: BRAȘOV (S.C. METROM S.A. BRAȘOV - parcare incinta societății ) - PREJMER - PARCUL INDUSTRIAL (S.C. RUMAGOL S.R.L. — parcare incintă)

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 19 august 2013;

Analizând referatul nr.7399/29.07.2013 întocmit de către Direcția Investiții,Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Autoritatea Județeană de Transport de Persoane, prin care se propune atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini (grafic de circulație) pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSANDRE S.R.L, pe traseul: BRAȘOV (S.C. METROM S.A. BRAȘOV — parcare incinta societății ) - PREJMER - PARCUL INDUSTRIAL (S.C. RUMAGOL S.R.L. - parcare incintă); perioada de valabilitate a licenței de traseu, este de la data emiterii acesteia până la data de 30.09.2014, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport;

Având în vedere dispozițiile ari 17 alin.(l) lit. „p” din Legea serviciilor de transport public local de persoane nr.92/2007, modificată și completată prin Legea nr.163/2011 și art. 31, alin.lAl, art. 32 din Ordinul nr. 353/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative, modificat prin Ordinul nr. 182/2011, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordinului 182/2011, precum și art 91, alin. 1, lit. d și alin. 5, lit. a, pct.13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulteioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulteioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se atribuie licența de traseu și caietul de sarcini (grafic de circulație) pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSANDRE S.R.L., pe traseul: BRAȘOV (S.C. METROM S.A. BRAȘOV - parcare incinta societății) - PREJMER - PARCUL INDUSTRIAL (S.C. RUMAGOL S.R.L. - parcare incintă); perioada de valabilitate: de la data emiterii licenței de traseu până la data de 30.09.2014.

Art2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Autoritatea Județeană de Transport de Persoane.


PREȘEț|IJN Aristotel C