Hotărârea nr. 393/2013

Hotărârea.nr.393 – neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Braşov pentru cumpărarea apartamentului nr.11 din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Braşov, str. Lungă, nr.69

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.393

din data de 19.08.2013

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru cumpărarea apartamentului nr.ll din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str.Lungă nr.69

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de de 19.08.2013

Analizând referatul nr.7448/2013 întocmit de către Compartimentul Patrimoniu privind neexercitarea dreptului de preemțiune privind cumpărarea apartamentului nr.ll din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str.Lungă nr.69;

Luând în considerare înștiințarea domnului Suciu Gheorghe Ionel privind intenția de vânzare înregistrată cu nr.7448/26.07.2013, pentru apartamentul nr.ll din imobilul monument istoric Brașov, la poziția LMI 285, având cod LMI 2010 BV-II-m-B-11437, situat în municipiul Brașov, str.Lungă nr.69, precum și Adresa Direcției Județene pentru Cultură Brașov privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul monument istoric situat în mun. Brașov, str.Lungă, nr.69, nr.l 1;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru cumpărarea apartamentul nr.,11 din imobilul monument istoric de categoria B, evidențiat în lista monumentelor istorice Brașov la poziția LMI 285, având cod LMI 2010 BV-II-m-B-11437, situat în municipiul Brașov, str. Lungă nr.69, înscris în CF nr. 617 Brașov, nr. Top (88/2/2, 89/2, 90) totul/11, având o suprafață utilă de 52,62 mp, compus din 2 camere, 1 bucătărie, 1 baie, 1 antreu și o terasa de 4,57 mp.

Art2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Compartimentul Patrimoniu.


Contrasem nează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu