Hotărârea nr. 392/2013

Hotărârea.nr.392 - privind aprobarea iniţierii unei Hotărâri de Guvern pentru transmiterea imobilului situat în Municipiul Braşov, str. George Bariţiu, nr. 34 (sediul Serviciului Judeţean Braşov al Arhivelor Naţionale) din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov, în domeniul public al Judeţului Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pe perioada executării lucrărilor de reabilitare a imobilului

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0258.410.777 Fax: 0258.475.576 E-mail: office(a)iudbrasov.ro Website: wwN.Judbrasov.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 392

din data de 19.08.2013

privind aprobarea inițierii unei Hotărâri de Guvern pentru transmiterea imobilului situat în Municipiul Brașov, str. George Barițiu, nr. 34 (sediul Serviciului Județean Brașov al Arhivelor Naționale) din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, pe perioada executării lucrărilor de reabilitare a imobilului

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 19 august 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 7182/29.07.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartiment Investiții, privind aprobarea inițierii unei Hotărâri de Guvern pentru transmiterea imobilului situat în Municipiul Brașov, str. George Barițiu, nr. 34 (sediul Serviciului Județean Brașov al Arhivelor Naționale) din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, pe perioada executării lucrărilor de reabilitare a imobilului;

Imobilul se află în prezent în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, cu destinația de sediu al Serviciului Județean Brașov al Arhivelor Naționale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 238/23.05.2013 privind asocierea Județului Brașov cu Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Brașov și finanțarea cu suma de 80.000 lei pentru executarea lucrărilor de reabilitare a fațadei obiectivului istoric Bastionul Fierarilor care este sediul Serviciului Județean Brașov al Arhivelor Naționale, dispozițiile art. 9, alin.(l) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și art. 867, alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl.- Se aprobă inițierea unei Hotărâri de Guvern pentru transmiterea imobilului situat în Municipiul Brașov, str. George Barițiu, nr. 34 (sediul Serviciului Județean Brașov al Arhivelor Naționale) din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, pe perioada executării lucrărilor de reabilitare a imobilului.

Art2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu