Hotărârea nr. 386/2013

Hotărârea.nr.386 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 23 iulie 2013


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR386

din data de 19.08.2013

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23 iulie 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 19 august 2013;

Analizând procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23 iulie 2013;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

ArLunic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23 iulie 2013.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu