Hotărârea nr. 385/2013

Hotărârea.nr.385 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 20 iunie 2013

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR, 385

din data de 19.08.2013

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 iunie 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 19 august 2013;

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 iunie 2013;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Artunic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 iunie 2013.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

C/C^ X