Hotărârea nr. 383/2013

Hotărârea.nr. 383 - privind aprobarea modificării listei de investiţii, din cadrul bugetului pe anul 2013, prin diminuarea, de la Cap. 65.02 – Îmvăţământ, Poz. e 4 - alte cheltuieli, RK acoperiş sala de sport – Şcoala de Arte şi Meserii Codlea cu suma de 120 mii lei si majorarea cu aceeaşi suma la Cap. 65.02 – Învăţământ, Poz. e 2 – alte cheltuieli, introducerea unei poziţii noi, RK cladire corp şcoală şi corpuri anexe

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.383

din data de 23.07.2013

- privind aprobarea modificării listei de investiții, din cadrul bugetului pe anul 2013, prin diminuarea, de la Cap. 65.02 - îmvățământ, Poz. e 4 - alte cheltuieli, RK acoperiș sala de sport -Școala de Arte și Meserii Codlea cu suma de 120 mii lei si majorarea cu aceeași suma la Cap. 65.02

  • - învățământ, Poz. e 2 - alte cheltuieli, introducerea unei poziții noi, RK clădire corp școală și corpuri anexe

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 23.07.2013

Analizând referatul nr.7133/18.07.2013 întocmit de Direcția Investiții, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum și propunerea domnului vicepreședinte Pascu Mihai formulată in plenul Consiliului Județean, privind aprobarea modificării listei de investiții,din cadrul bugetului pe anul 2013, prin diminuarea, de la Cap. 65.02 - îmvățământ, Poz. e 4 - alte cheltuieli, RK acoperiș sala de sport - Școala de Arte și Meserii Codlea cu suma de 120 mii lei si majorarea cu aceeași suma la Cap. 65.02 - învățământ, Poz. e 2 - alte cheltuieli, introducerea unei poziții noi, RK clădire corp școală și corpuri anexe;

Având în vedere dispozițiile art.49, alin.(5) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. 91 alin. (1), lit. „b” și alin.(3) lit.a, din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă modificarea listei de investiții ,din cadrul bugetului pe anul 2013, prin diminuarea, de la Cap.65 .02 - îmvățământ, Poz. e 4 - alte cheltuieli, RK acoperiș sala de sport -Școala de Arte și Meserii Codlea cu suma de 120 mii lei si majorarea cu aceeași suma la Cap. 65.02

  • - învățământ, Poz. e 2 - alte cheltuieli, introducerea unei poziții noi, RK clădire corp școală și corpuri anexe.

ArL2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică și Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului.