Hotărârea nr. 382/2013

Hotărârea.nr. 382 – privind actualizarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Braşov

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.382

din data de 23.07.2013

- privind actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 23.07.2013

Având în vedere propunerea formultă în plenul Consiliului Județean Brașov de către

domnul vicepreședinte Pascu Mihai privind aprobarea modificării componenței Comisiei Pentru


Protecția Copilului Brașov, în sensul înlocuirii domnului Mâzgăreanu Ioan, ca urmare a retragerii din activitate, cu doamna Sanda Florian medic primar pediatru (Spitalul Clinic de Copii Brașov) ;

Ținând cont că prin adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov, înregistrată cu nr. ad. 6964/23.07.2013, este desemnată ca reprezentant al Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov, pentru a fi membru în cadrul Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov, doamna doctor Sanda Florian, medic primar pediatru (Spitalul Clinic de Copii Brașov);

în conformitate cu dispozițiile art.104 din Legea nr. 272 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, art.4 alin. (1) și alin (2), art.5, alin (1), pct. a din HGR nr. 1437/2004 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art.91 alin.(l) lit d și alin.(5) lit a, pct.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov, în sensul înclouirii domnului Mâzgăreanu Ioan, ca urmare a retragerii din activitate, cu doamna Sanda Florian medic primar pediatru, desemnată ca reprezentant al Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov, pentru a fi membru în cadrul Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov;

Comisia pentru Protecția Copilului Brașov va avea următoarea componență ;

Președinte:     Maria Dumbrăveanu         - Secretarul Județului Brașov

Vicepreședinte : Dumă Gheorghe             - Director adjunct la Direcția Generală de Asistență

Membri:


Sanda Florian


Socială și Protecția Copilului Brașov,

- Medic primar pediatru, desemnată de Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov


Mesaroșiu Simona

- Inspector Școlar de specialitate, desemnată de Inspectoratul Școlar al Județului Brașov

Hermenean Mihaela

- Reprezentant al Inspectoratului Județean de Poliție Brașov ;

Borș Georgeta - Diana

- Reprezentant al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov;

Tatiana Burcel

- Asistent social, Fundația „Agapedia” Brașov

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală de Asistență Socială ți Protecția Copilului Brașov .


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu