Hotărârea nr. 38/2013

Hotărârea.nr.38 - Privind aprobarea repartizării cotei de 20% din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, precum şi aprobarea destinaţiei sumelor repartizate pentru programe de dezvoltare locală şi pentru proiectele de infrastructură care necesită cofinanţare locală
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.38 din data de 11.03.2013

Privind aprobarea repartizării cotei de 20% din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, precum și aprobarea destinației sumelor repartizate pentru programe de dezvoltare locală și pentru proiectele de infrastructură care necesită cofinanțare locală

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 11.03.2013;

Analizând referatul nr. 2143/06.03.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea repartizării cotei de 20% din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, precum și aprobarea destinației sumelor repartizate pentru programe de dezvoltare locală și pentru proiectele de infrastructură care necesită cofinanțare locală;

Având în vedere dispozițiile art. 4, lit. *’d” și anexa nr. 7 din Legea nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, coroborate cu art. 33, alin. (3), lit. ”b" din Legea nr. 273 privind finanțele publice locale, actualizată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1, - Se repartizează pe unități administrativ-teritoriale, suma de 32.620 mii lei din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2013, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se repartizează pe unități administrativ-teritoriale, suma de 8.709 mii lei din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2013, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se repartizează sumele având ca destinație programe de dezvoltare locală și proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Președintele (                                gură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin

Direcția Investiții, Urbanisn                               Jirecția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


ANEXA NR. 1

SUME DIN COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAR El BUGETELOR LOCALE PE ANUL 2013              I

MII LEI

Nr.crt

LOCALITATEA

PROGRAM 2013

0

1

2

1

Brașov

39,00

2

Codlea

1.689,00

3

Fagaras

1.926,00

4

Sacele

79,00

TOTAL MUNICIPII

3.733,00

5

Ghimbav

237,00

6

Predeal

1.144,00

7

Râșnov

1.404,00

8

Rupea

237,00

9

Victoria

158,00

10

Zarnesti

1.579,00

TOTAL ORAȘE

4.759,00

11

Apata

552,00

12

Augustin

474,00

13

Beclean

395,00

14

Bod

655,00

15

Bran

118,00

16

Budila

79,00

17

Bunesti

474,00

18

Cata

552,00

19

Cincu

158,00

20

Comana

773,00

21

Cristian

237,00

22

Crizbav

158,00

23

Dragus

189,00

24

Dumbravita

600,00

25

Feldioara

1.287,00

26

Fundata

718,00

27

Harseni

631,00

28

Halchiu

474,00

29

Harman

718,00

30

Hoghiz

631,00

31

Holbav

474,00

32

Homorod

79,00

MII LEI

Nr.crt

LOCALITATEA

PROGRAM 2013

33

Jibert

679,00

34

Lisa

616,00

35

Mandra

631,00

36

Maierus

576,00

37

Moieciu

671,00

38

Ormenis

631,00

39

Parau

150,00

40

Poiana Mărului

434,00

41

Prejmer

237,00

42

Racos

552,00

43

Recea

79,00

44

Sambata de Sus

403,00

45

Sinpetru

781,00

46

Sercaia

766,00

47

Sinea

395,00

48

Sinea Noua

631,00

49

Soars

576,00

50

Tarlungeni

868,00

51

Teliu

671,00

52

Ticus

403,00

53

Ucea

616,00

54

Ungra

631,00

55

Vama Buzăului

631,00

56

Vistea

197,00

57

Voila

631,00

58

Vulcan

246,00

TOTAL COMUNE

24.128,00

TOTAL GENERAL

32.620,00

SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE PE ANUL 2013               l

MV LEI

Nr.crt

LOCALITATEA

PROGRAM AN

0

1

2

1

Brașov

11,00

2

Codlea

451,00

3

Fagaras

514,00

4

Sacele

21,00

TOTAL MUNICIPII

997,00

5

Ghimbav

63,00

6

Predeal

306,00

7

Râșnov

375,00

8

Rupea

63,00

9

Victoria

42,00

10

Zarnesti

421,00

TOTAL ORAȘE

1.270,00

11

Apata

148,00

12

Augustin

126,00

13

Beclean

105,00

14

Bod

175,00

15

Bran

32,00

16

Budila

21,00

17

Bunesti

126,00

18

Cata

148,00

19

Cincu

42,00

20

Comana

207,00

21

Cristian

63,00

22

Crizbav

42,00

23

Dragus

51,00

24

Dumbravita

160,00

25

Feldioara

343,00

26

Fundata

192,00

27

Harseni

169,00

28

Halchiu

126,00

29

Harman

192,00

30

Hoghiz

169,00

31

Holbav

126,00

32

Homorod

21,00

MII LEI

Nr.crt

LOCALITATEA

PROGRAM AN

33

Jibert

181,00

34

Lisa

164,00

35

Mandra

169,00

36

Maierus

154,00

37

Moieciu

179,00

38

Ormenis

169,00

39

Parau

40,00

40

Poiana Mărului

116,00

41

Prejmer

63,00

42

Racos

148,00

43

Recea

21,00

44

Sambata de Sus

107,00

45

Sinpetru

209,00

46

Sercaia

204,00

47

Sinea

105,00

48

Sinea Noua

169,00

49

Soars

154,00

50

Tarlungeni

232,00

51

Teliu

179,00

52

Ticus

107,00

53

Ucea

164,00

54

Ungra

169,00

55

Vama Buzăului

169,00

56

Vistea

53,00

57

Voila

169,00

58

Vulcan

64,00

TOTAL COMUNE

6.442,00

TOTAL GENERAL

8.709,00

I AFHOUAT. mtESEDlNTE

REPARTIZAREA SUMELOR DIN COTE DEFĂIMATE DIN IMPOZITUL PE VENIT Si SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU ECHILIBRAREA BILETELOR

LOCALE PE ANUL 2013

MII LEI

Nr.crt

LOCALITATEA

Sume repartizate pe localități de ConsIRul Județean Brașov din cota de 20% din: impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale șl sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013

Sume repartizte de DGFP din care:

Total general

Nr.crt

Scoli si grădinițe

Sedii Primarii

Cămine culturale

Spitale st dispensare

Drumuri

Alimentare cu apa -Can&ltfore

Studii

Co finanțați

Alte

programe

Achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de Funcționare cl/sau de capital

Total

impozit pe venit pir. echilibrare 80%

TVA echilibrare

80%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=1:10

12

13

14=11:13

1

Brașov

50.00

60,00

1.863.00

498.00

2.411.00

1

2

Codloa

100.00

400.00

200.00

700,00

400,00

200.00

140.00

2.140,00

909,00

243.00

3292.00

2

3

Fogaras

1968.00

30.00

300,00

142.00

2.440,00

4.583.00

1224JOO

8247.00

3

4

Sacde

100.00

100.00

4.132,00

1.104.00

5.338.00

4

TOTAL MUNICIPII

100.00

400,00

0,00

200.00

2.668.00

400.00

30,00

660,00

140,00

142,00

4.730,00

11.487,00

3.089.00

19.286.00

6

Ghmbav

300.00

300,00

8,00

2.00

310.00

5

6

Predeal

360,00

85.00

300,00

115.00

450.00

140.00

1.450,00

997,00

267.00

2.714.00

6

7

Râșnov

300.00

1.079.00

400.00

1.779,00

2.977.00

796,00

5.552.00

7

8

Rupea

300.00

300,00

717.00

192,00

1.209.00

8

9

Victoria

70.00

130.00

200,00

1.196,00

320,00

1.716.00

9

10

Znmesti

2.000.00

2.000,00

3.738,00

999.00

6.737.00

10

TOTAL ORAȘE

680,00

0,00

86,00

0,00

3.379,00

400,00

185.00

760,00

570,80

0,08

6.029,00

9.833,00

2.576.00

18.238,00

11

Apata

110,00

311.00

210.00

69.00

700,00

342,00

91.00

1.133.00

11

12

Augusbn

400,00

170.00

30.00

800,00

768.00

205.00

1.573.00

12

13

Bocloan

150.00

250.00

100.00

600,00

557.00

149.00

1206.00

13

14

Bod

200.00

50.00

250.00

200.00

100.00

30.00

830,00

537,00

144.00

1.511.00

14

16

Bran

150.00

160,00

895.00

239.00

1284.00

16

I 16

Budila

100.00

100,00

139490

373.00

1.867.00

16

I 17

Bunesti

300.00

200.00

100.00

600,00

827.00

221.00

1.648.00

17

1 18

Cota

200.00

130.00

100,00

240,00

30.00

700.00

809.00

216.00

1.725.00

1 18

19

Cincu

200.00

200,00

328,00

87.00

615,00

19

20

Comana

200,00

200,00

20.00

300.00

150.00

110.00

880,00

882,00

238.00

2.098.00

20

21

Cristian

300.00

300,00

6.00

2.00

308.00

1 21

22

Crizbav

200.00

200,00

632.00

169.00

| 1.001.001 22

23

Dragus

40.00

200.00

240,00

386.00

103,00

|     729.00]   23

24

Dumbravita

300.00

300.00

130.00

30.00

760,00

1.299,00

347.00

1    2.406.00

1 2i

26

FoJdioo/a

400.00

80.00

680.00)

90.00

380.00

1.630,00

677.00

181.00

2.488.00

|    25

26

Fundata

160.00

62.00

280.00

126.00

50.00

200.00

30.00

910.00

210.00

56.00

1   1.176.00

26

27

Harseni

200.00

200.00

100.00

300.00

800,00

634.00

170.00

1.604.00

i 27

2B

Halchiu

300.00

300.001

600,00

1.039.00

277.00

1.916.00

28

29

Hatman

100,00

100.00

460,00

120.00

100.00

30,00

910,00

217.00

58.00

|    1.185.00

300

30

Hoghtz

300.00

500.001

800,00

1.128,00

302.00

2.230.00

30

31

Hoibav

60.00

250.00

300.00

600.00

380.00

102.00

1.082,00

31

32

Homorod

100,00

100,00

421,00

113.00

634.00

32

33

Jibort

120.00

50.00

120,00

1        170.00

250,00

60.00

90,00

880,00

844.00

226.00

1.930.00

33

34

Lisa

80.00

100.00

50.00

200.00

200.00

150.00

780,00

619.00

165.00

1.564.00

34

35

Mandra

150.00

400.00

150.001

100.00

800,00

553.00

148.00

1.501.00

36

36

Maiorus

100.00

150.00

150.00

100.00

200.00

30.00

730,00

611.00

163.00

1.504.00

36

37

Moiodu

200.00

200.00

300.00

150.00

850,00

1.115.00

298.00

2.263.00

37

38

Ormcnis

215.00

1         35,00

50.00

50,00

450.00

800.00

530.00

142.00

1.47200

38

39

Parau

100.00I

90.00

190,00

702,00

188.00

1.080.00

39

40

Poiana Mărului

400.001

150,00

650,00

713,00

190.00

1.453.00

40

41

Prcimor

300.00

300,00

1.329.00

355.00

1.984.00

41

42

Rnoos

100 DO

400.00

200.00

700,00

748.00

199.00

1.645.00

42

43

Rocea

50.00

50.00

1

100,00

88S.00

237.00

1222.00

43

44

Sâmbăta do Sus

80.00

400.00

30.00

610,00

373.00

100.00

883.00

44

45

Sinpctni

660.00

70.00

100.00

100.00

60.00

990,00

326,00

87.00

1.403,00

46

46

Sorcnia

910,00

60.00

970,00

683.00

182.00

1.835.00

46

47

Sinea

200.00

50.00

250.001

600,00

1.009,00

270.00

1.779,00

47

48

Sinea Noua

100.00

100.00

500.00

100,00

800,00

395,00

105.00

1.300.00

48

49

Sotfț

300.00

1       320.00

80.00

30.00

730,00

715.00

191.00

1.636.00

49

50

Tariungeni

300.00

300.00

100.00

200.00

200,00

1.180,00

1.907,00

510.00

3.517.00

60

61

Toliu

410.00

120.00

200.00

90,00

30.00

850,00

1.016.00

272.00

2.138.00

51

62

Ticus

100.00

110.00

300.00

610,00

275,00

73.00

858,00

62

53

Ucea

300.00

450.00

30,00

780,00

481.00

1 389 nn

63

54

Ungra

150.00

10000

470.001

50.00

30.00

800.00

638.00

170.00   1606 00

54

55

Vama Buzăului

800.00

800,00

1.122,00

300,00

2.222 00

65

56

Vistoa

70.00

180,00

260.00

699.00

187.00

1 136 00

66

57

Voila

300.00

300.00

100.00

100,00

800,00

515,00

137.00

1.452 00

57

68

Vulcan

60.00

250.00

310,00

1.159.00

310.00

1 77900

58

TOTAL COMUNE

3.400,00

2.420,00

3217.00

1.050,00

7.801,00

4.993.00

1.830,00

2.880.00

1.950.00

1.029,00

30570,00

34.326.00

9.174,00

74.070 00

TOTAL GENERAL

4.160.00

2820.00

3.302,00

1.250,00

13.848.00

6.783,00

2.045,00

4.280.00

2.660,00

1.171,00

41.329,00

65.448,00

14.819,00

111.694,00