Hotărârea nr. 375/2013

Hotărârea.nr. 375 – privind aprobarea acordării echivalentului în lei al sumei de 2.200 euro, doamnei MOSOR MARIANA CRISTINA, reprezentând ajutor financiar pentru minorul MOSOR CRISTIAN IONUŢ, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate

România                             Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777 Fax: 0268.475.576 E-mail: office&iudbrasov.ro Website: www.judbrasov.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 375

din data de 23.07.2013

- privind aprobarea acordării echivalentului în lei al sumei de 2.200 euro, doamnei MOSOR MARIANA CRISTINA, reprezentând ajutor financiar pentru minorul MOSOR CRISTIAN IONUȚ, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 23 iulie 2013;

Analizând propunerea doamnei consilier județean Câju Mariana privind aprobarea acordării echivalentului în lei al sumei de 2.200 euro, doamnei MOSOR MARIANA CRISTINA, reprezentând ajutor financiar pentru minorul MOSOR CRISTIAN IONUȚ, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 127/28.03.2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov, pe anul 2013, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 154/28.04.2010 privind aprobarea analizării, verificării și a promovării propunerilor de soluționare a solicitărilor de sprijin financiar, formulate de către persoanele fizice care se află într-o situație de extremă dificultate, de către Agenția Județeană a Persoanelor cu Handicap din Brașov, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 158/19.02.2011 privind aprobarea aducerii la îndeplinire a hotărârilor prin care se acordă sprijin financiar persoanelor fizice aflate într-o situație de extremă dificultate de către Agenția Județeană a Persoanelor cu Handicap din Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 140/9.03.2012 privind aprobarea schimbării denumirii Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91. alin. (1), lit.”d” și alin.(5), lit.”a", pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă acordarea echivalentului în lei al sumei de 2.200 euro, din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov, doamnei MOSOR MARIANA CRISTINA, reprezentând ajutor financiar pentru minorul MOSOR CRISTIAN IONUȚ, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate.

Art.2. - Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sopi așov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE  Aristotel Cănce<cuContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Red. BC: Se difuzează:

1 ex

1 ex

  • - Instituția Prefectului Județului Brașov

  • - Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex. - Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități. a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov

1 ex. - Colecție