Hotărârea nr. 374/2013

Hotărârea.nr. 374 – privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 4.500 lei, domnului COCUŢ VICTOR, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777 Fax: 0268.475.576 E-maii: QffiGe@judbra$QV,rWebsite: www.judbrasov.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 374

din data de 23.07.2013

- privind aprobarea acordării unui ajutor financiar. în sumă de 4.500 Iei, domnului COCUȚ VICTOR, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 23 iulie 2013;

Analizând propunerea doamnei consilier județean Câju Mariana privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 4.500 lei, domnului COCUȚ VICTOR, persoană aflată înlr-o situație de extremă dificultate;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 127/28.03.2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov, pe anul 2013, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 154/28.04.2010 privind aprobarea analizării, verificării și a promovării propunerilor de soluționare a solicitărilor de sprijin financiar, formulate de către persoanele fizice care se află într-o situație de extremă dificultate, de către Agenția Județeană a Persoanelor cu Handicap din Brașov, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 158/19.02.2011 privind aprobarea aducerii la îndeplinire a hotărârilor prin care se acordă sprijin financiar persoanelor fizice aflate într-o situație de extremă dificultate de către Agenția Județeană a Persoanelor cu Handicap din Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 140/9.03.2012 privind aprobarea schimbării denumirii Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit.”d” și alin.(5), lit/’a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 4.500 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov, domnului COCUȚ VICTOR, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate.

Art.2. - Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu


"nn|i mini i .tițiuy!

î '"hi .. ■4111

uni'h i miii unii ițjlllj

IMlij

Red. BC:

Se difuzează:

1 ex - Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex - Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex.      - Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilitâți, a Persoanelor „

Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov                                                          XI

1 ex.        - Colecție                                                                                               miiiii

"H il •ii