Hotărârea nr. 37/2013

Hotărârea.nr.37 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 29 ianuarie 2013


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 37

din data de 11.03.2013

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 ianuarie 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 11 martie 2013;

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 ianuarie 2013;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Artunic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 ianuarie 2013.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

tAA^

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 ianuarie 2013

Domnul președinte Căncescu Aristotel constată că toți consilierii județeni sunt prezenți. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului doamna Dumbrăveanu Maria.

Dl. Aristotel Căncescu

Stimați colegi declar deschisă ședința de astăzi 29 ianuarie, ședință pe a cărei ordine de zi avem 16 puncte, punctul 16 diverse care are 12 subpuncte. Supun votului dumneavoastră ordinea de zi de azi, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat ordinea de zi de astăzi. Puncul 1 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului domnului Chiriac Viorel. O să vă rog să votăm, așa prevede legea, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Puncul 2 proiect de hotărâre privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Ochi Ion, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 3, același lucru, încetarea mandatului domnului Grapă Sebastian, vă rog să votăm, culegem voturile, domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

îmi cer scuze domnule președinte cred că mai trebuiesc introduse 2 puncte pe ordinea de zi unul și pentru domnul Șoneriu.

Dl. Aristotel Căncescu

De ce te grăbești, era următorul pe care îl propuneam, vă rog să votăm, pentru domnul Grapă cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. Pentru domnul Șoneiu, deci o să vă propun punctul 12 de pe ordinea de zi să devină punctul 4, același lucru pentru domnul Șoneriu care a devenit secretar de stat la Ministerul Agriculturii, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat și acest punct de pe ordinea de zi. O să trecem la validarea noilor colegi, în locul colegilor care și-au dat demisia vor veni următorii de pe listă, din partea grupului PNL o să vină domnul Maxim Adrian, de la PSD domnul Niță Emil și Minea Luana și totodată pentru că avem o sentință și va trebui să îl revalidăm pe domnul Oltean, avem o sentință pe care va trebui să o punem în aplicare, domnul Cristei Nicolae de la PC, va trebui să-l validăm, era pe listă și pe domnul Oltean o să-1 mai validăm încă odată. Deci dacă aveți obiecții la această procedură? Eu vă propun pe toți patru să îi validăm deodată. Nefiind obiecții o să vă rog Comisia de validare să se retragă și vă rog pe parcursul a 15 minute să rezolvați toate aceste formalități. Vă mulțumesc.

» » >

Dl. Vasile Ungureanu

Astăzi 29 ianuarie 2013 Comisia de validare aleasă de Consiliul Județean Brașov a examinat în conformitate cu prevederile art 89 indice 2 din Legea administrației publice locale 215/2001 republicată, modificată și completată, următoarele documente: sentința civilă nr. 4040/CA din 03.09.2012 pronunțată de Tribunalul Brașov Secția a -Il-a civilă de contencios în dosarul nr.7813 din 2012 prin care a fost admisă acțiunea formulată de domnul Cristei Nicolae în care s-a dispus anularea hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.10 din 2012, fac precizare e vorba de invalidarea domnului Oltean, și totodată Consiliul Județean Brașov a fost obligat să adopte o hotărâre de validare a reclamantului Cristei Nicolae ca și consilier județean. Adresa 875 din 29.01.2013 a Partidului Conservator-Filiala Județeană Brașov prin care se confirmă apartenența domnului Cristei Nicolae la Partidul Conservator-Filiala Județeană Brașov și se solicita validarea mandatului de consilier județean al acestuia. Adresa nr.814 din 28.01.2013 prin care domnul Hârșovescu Silviu Ștefan care ocupă poziția 22 pe lista membrilor supleanți renunță la mandatul de consilier județean. Adresa nr. 877 din 29.01.2013 prin care doamna David Claudia care ocupă poziția 23 pe lista membrilor supleanți, este vorba de membri supleanți USL, renunță la mandatul de consilier județean. Adresa nr.882 din 29.01.2013 a Partidului Național Liberal-Organizația Județeană Brașov prin care se confirmă apartenența domnului Maxim Adrian la Partidului Național Liberal-Organizația Județeană Brașov și se solicită validarea mandatului de consilier județean al acestuia, domnul Maxim Adrian ocupând poziția 24 pe lista membrilor supleanți. Adresa nr.885 din 29.01.2013 a Partidului Național Liberal-Organizația Județeană Brașov prin care se confirmă apartenența domnului Oltean Vasile la Partidul Național Liberal-Organizația Județeană Brașov și se solicită validarea mandatului de consilier județean al acestuia, domnul Oltean Vasile ocupând poziția 20 pe lista membrilor supleanți. Adresa nr.890 din 29.01.2013 a Partidului Social Democrat -Organizația Județeană Brașov prin care se confirmă apartenența domnului Emil Nița la Partidul Social Democrat -Organizația Județeană Brașov și care ocupă poziția 21 pe lista membrilor supleanți. Adresa nr.891 din 29.01.2013 a Partidului Social Democrat -Organizația Județeană Brașov prin care se confirmă apartenența doamnei Minea Luana la Partidul Social Democrat -Organizația Județeană Brașov și care ocupă poziția 25 pe lista membrilor supleanți. Candidații declarați supleanți și cei rămași în ordinea înscrierii lor în buletinul de vot pe lista fiecărui partid sau în alianța politică. Comisia constată că au fost respectate dispozițiile legale privind condițiile de eligibilitate fapt pentru care a hotărât să propună validarea următoarelor mandate de consilieri județeni Cristei Nicolae, Oltean Vasile, Niță Emil, Maxim Adrian și Minea Luana, drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. Vă mulțumesc.

Dl. Aristotel Căncescu

Mulțumesc mult, supun votului dumneavoastră validarea mandatului domnului Cristei Nicolae, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Oltean Vasile, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Niță Emil, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Maxim Adrian, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Minea Luana, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. O să îi invit la depunerea jurământului în ordinea în care i-am votat, Cristei Nicolae.

Dna. Maria Dumbrăveanu

în conformitate cu prevederile Legii 215 și cu statutul aleșilor locali consilierii județeni mandatați în funcție depun următorul jurământ prin vocea secretarului instituției : „Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Brașov. Așa să îmi ajute Dumnezeu”.

Dl. Cristei Nicolae

Jur!

Dl. Aristotel Căncescu

Oltean Vasile.

Dl. Oltean Vasile

Jur!

Dl. Aristotel Căncescu

Niță Emil.

DL Niță Emil

Jur!

Dl. Aristotel Căncescu

Maxim Adrian.

Dl. Maxim Adrian

Jur!

Dl. Aristotel Căncescu

Minea Luana.

Dna. Minea Luana

Jur!

Dl. Aristotel Căncescu

Doresc să mai fac înainte de a îi da cuvântul domnului Claudiu Coman, să mai fac două precizări. Am avut o discuție cu președintele PSD-ului, domnul ministru Niță Constantin, vis-a-vis de postul de vicepreședinte, dumnealui mi-a făcut o propunere, trebuia să mi-o reconfirme, l-am căutat la telefon, nu îmi răspunde, nici nu am primit scris. O să vă rog de la partid să primesc în scris propunerea pentru postul de vicepreședinte, e postul dumneavoastră, e funcția dumneavoastră, nu există absolut nici o problemă. Aștept, o să rămână pe ședința viitoare ca să facem această formalitate.

Dl. Mihail Veștea

Putem să facem noi o propunere?

Dl. Aristotel Căncescu

Dumneavoastră puteți să faceți propuneri însă nu or să se voteze. Eu nu o să supun votului nici o propunere, avem un protocol, sunt oblicat ca să îl respect și o să respect acest protocol.

Dl. Popa Mihai

Domnule președinte dacă ne permiteți, că acuma am închis cu domnul președinte Niță care este la Bruxelles, deci noi suntem mandatați prin consilierii noștri județeni să facem astăzi o propunere. Vă rugăm să luați act totuși și de poziția noastră, care este poziția oficială a Partidului Social Democrat, dar mai trebuie o ștampilă în cadrul USL-ului, vom aduce și acele documente pe care dumneavoastră le solicitați.

Dl. Aristotel Căncescu

Domnul Popa categoric sunt de acord cu dumneavoastră, v-am spus e postul dumneavoastră, eu l-am sunat de două ori pe domnul Niță și vă pot demonstra acest lucru și nu mi-a răspuns. în afară de aceasta așteptăm propunerea dumneavoastră scrisă. Domnul Coman.

Dl. Claudiu Coman

Domnule președinte, stimați colegi, în ceea ce privește comisiile rog plenul să ia act de următoarele situații, urmând ca la ședința viitoare când vom vota și vicepreședintele să ne comunice colegii și structura președintelui și secretarului la fiecare comisie acolo unde este cazul. La comisia de sănătate doamna Câju Mariana care pleacă de la Comisia de industrie, la Comisia de industri se duce domnul Emil Niță Junior în locul dânsei, pe celelalte două locuri la Comisia de sănătate domnul Cristei Nicolae și doamna Minea Luana. Mă scuzați se duce domnul Maxim în locul dânsei la Comisia de industrii, domnul Emil Niță Junior se duce la Comisia de urbanism în locul domnului Oltean, urmând ca domnul Oltean până la ședința următoare să rămână la a doua comisie, Comisia de cultură, iar după alegerea vicepreședintelui să ocupe locul în comisia respectivă care se va elibera. De asemenea mâine vă rugăm la secretarul județului din cei nou intrați, dacă doresc să facă parte și din a doua comisie care nu este renumerată, să lase cerere la secretarul județului pentru a doua comisie. Vă mulțumesc.

Dl. Aristotel Căncescu

Pentru că m-a abordat presa și e bine ca și dumneavoastră să cunoașteți, colegii consilieri, o chestiune vis-a-vis de creșterea prețului apei. Noi am votat acea indexare de 5% dar nu pentru că am fi noi răi și vrem să facem acest lucru, ne obligă acordul pe care îl avem cu BERD-ul pentru că noi am luat bani de la BERD pentru cofinanțarea proiectelor de pe ISPA și fonduri structurale, acel acord ne obligă să facem corecții cu indicele de inflație. Vreau să vă spun că nu am făcut decât atâta deși presiunea pe Compania Apa e foarte mare, au crescut prețurile la energie și gaz și totuși i-am obligat ca să nu facă absolut nici o creștere. O să scadă beneficiile și din păcate și investițiile pe care ei le vor face dar sub nici o formă nu o să creștem prețul la apă mai mult decât ne obligă acordul, deci cu 5% în cursul acestui an. Propun să rămână punctul 4 pe care l-am votat cu Șoneriu să fie punctul 3 bis să nu numerotăm. Punctul 4 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 decembrie 2012, dacă aveți discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 4 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov pentru anul 2013, dacă aveți discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 5 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov pentru anul 2012, dacă aveți discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 6 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 7 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea caietelor de obiective pentru depunerea proiectelor de management în vederea asigurării managementului la Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov și la Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, dacă aveți discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 7 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 8 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare anuală pentru managementul Centrului Cultural „Reduta” Brașov și a Comisiei de evaluare anuală și finală pentru managementul Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, dacă aveți discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 8 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 9 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare anuală pentru managementul Muzeului Județean de Istorie Brașov, Muzeului de Artă Brașov, Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov și a Muzeului de Etnografie Brașov, dacă aveți discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 9 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 10 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare anuală pentru managementul Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov, dacă aveți discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 10 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 11 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de periculozitate pentru membrii echipelor Salvamont Brașov pe anul 2013, dacă aveți discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 11 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 12 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov, dacă aveți discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 12 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 13 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, dacă aveți discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 13 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 14 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de tragere și majorarea marjei dobânzii curente la Contractul nr.70005/2007 încheiat de Județul Brașov cu Banca Comercială Română S.A, dacă aveți discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 14 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. La diverse există o propunere din sală, îmi cer scuze că nu am întrebat în sală când am aprobat ordinea de zi, există o propunere. Doamna Luminița Olteanu.

Dna. Luminița Olteanu

Am un proiect de hotărâre pe care am să-1 supun pentru anularea unor hotărâri mai vechi ale consiliului. La momentul potrivit o să detaliez.

Dl. Aristotel Căncescu

Să o facți chiar acum să o și votăm.

Dna. Luminița Olteanu

Având în vedere faptul că Direcția pentru Protecția Copilului a intrat parte într-un proces, în urma investigațiilor pe care le-am făcut noi, am ajuns la concluzia că o hotărâre de consiliu pe care dumneavoastră ați dat-o privind retrocedarea în totalitate a tuturor imobilelor de pe Apulum a fost probabil inoportună atunci și considerăm că este nevoie să se revoce Hotărârile nr.300 din 02.11.2010 și Hotărârea nr.144 din 16.12.2008 privind aprobarea contractelor de închiriere, pentru că atunci prin decizia de retrocedare s-a dat în totalitate acest lucru, iar în urma unei expertize pe care colegii noștri, chiar vor să ceară o nouă expertiză, s-a văzut că printr-o autorizație de construcție pe care s-a construit după 1948, deci în 1958, valoarea autorizației era de 980.000 de lei iar în urma expertizei s-a ajuns la concluzia că trebuie să se retrocedeze acum doar 978.000 de lei, din motiv pentru care, vă rugăm să anulați aceste hotărâri ca fiind inoportune atunci urmând ca pe cale de proceduri în justiție să se încerce anularea deciziei de retrocedare în totalitate având în vedere documentele pe care noi le-am găsit în urma investigațiilor făcute.

Dl. Aristotel Căncescu

Sau mai explicit spus, vreau să vă spun că acolo noi trebuia să retrocedăm, clădirea e a Bisericii Evanghelice și terenul dar nu în totalitate pentru că acolo era o construcție și s-a aflat după, din documente pe care le-au găsit colegii de la Direcția pentru Protecția Copilului, că cel puțin două construcții au fost făcute după 1948 când a fost făcută naționalizarea și va trebui să reglementăm din punct de vedere juridic și acest lucru. Acesta e motivul pentru care se propune acest lucru. Dacă sunt discuții? Domnul Pascu.

Dl. Mihai Pascu

Stimați colegi eu v-aș propune să extindem puțin discuțiile la acest punct pentru că avem situații cel puțin la fel de delicate și cu alte imobile iar Biserica Evanghelică reprezentată prin structura Biserica Neagră ne-a solicitat și ne-a dat niște ultimaturi în ceea ce privește nu numai acest imobil de pe Apulum nr.3, un corp de imobil defapt de acolo în care funcționează o parte din Direcția de Copii și este vorba și de alte spații și am făcut publice aceste probleme pe care administrația județeană le va avea începând cu acest an. In primul rând este vorba de clădirea veche în care funcționează astăzi maternitatea Brașov și unde, dumneavoastră știți, Biserica Evanghelică inițial ne-a propus cumpărarea contra unei sume de 3,8 milioane de euro, apoi a fost o propunere de închiriere, dar pentru toate imobilele mai puțin pentru Muzeul de Etnografie și o să ajung și acolo biserica solictă și chiriile retroactive din 2008 până în prezent, sume care cumulate numai la capitolul chirii ar ajunge și ar depăși defapt 700.000 de euro pentru aceste chirii restante. Ori dumnevoastră știți că și mă refer acuma numai la maternitate, acolo s-au investit foarte mulți bani publici, se află în derulare un proiect al Băncii Mondiale, acolo în momentul în care s-a făcut retrocedarea acelui imobil, era vorba de clădirea veche și teren, acolo există și clădiri reconstruite după momentul în care aceste bunuri au fost confiscate de fostul guvern, de guvernul comunist, ori e clar că în momentul în care am investit bani publici, în momentul în care se derulează acel proiect cu Banca Mondială, avem și responsabilitatea gestionării și mai ales a decontării acestor bani. Aceeași situație sau situații similare o găsim în imobilul de pe strada Eroilor, imobil în care funcționează Muzeul de Artă și Muzeul de Etnografie. Și acolo ni s-a cerut chirie pentru că acel imobil a fost retrocedat. Acolo valoarea investițiilor este mai mică. Dar ceea ce vă propun ca în baza acestui material și acestei propuneri ridicate de colega noastră, domna consilier Luminița Olteanu, să aprobați ca pentru aceste imobile care fac obiectul discuției cu Biserica Neagră, că va fi vorba de chirie, că va fi vorba de cumpărare, să o analizăm mult mai temeinic, adică ceea ce vă propun este să aprobați în cadrul plenului de astăzi o expertiză asupra tuturor investițiilor făcute din bani publici la aceste clădiri coroborate cu ceea ce spunea doamna Olteanu, niște evaluări din punct de vedere al regimului juridic al acelor imobile care aveau sau făceau obiectul retrocedării și imobilelor care au fost construite ulterior în perioada comunistă în așa fel încât având aceste rezultate să putem purta o discuție pertinentă cu Biserica Evanghelică, cu atât mai mult cu cât bani pentru sau aceste sume pretinse nu le vom avea la bugetul din acest an. Mă îndoiesc că și pentru anul viitor. Președintele Căncescu a făcut demersuri personale la ministrul sănătății pentru a ne sprijinii în vederea achiziționării corpului vechi în care funcționează maternitatea. Nu sunt fonduri la acest nivel, e vorba de 4 milioane de euro, motiv pentru care v-aș ruga pe de o parte să tratăm acest material prezentat de doamna Olteanu pentru că acolo este un caz aparte pe Apulum nr.3 dar de asemenea să aprobați ca să dăm drumu la această expertiză a investițiilor făcute din bani publici în imobilele de care am făcut vorbire și de asemenea o evaluare din punct de vedere juridic al situației dinainte de retrocedare și după aceea. Vă mulțumesc.

Dna. Luminița Olteanu

Doar un pic, aș vrea să vă mai spun că OUG 94/2000 chiar prevede acest lucru că dacă construcțiile făcute din banul public sunt mai mult de 50+1 nu se retrocedează în natură ci doar vor fi plătite la justa valoare și eu cred că această expertiză extinsă este foarte importantă și pentru maternitate. Vă mulțumesc.

DI. Aristotel Căncescu

Bun, situația vreau să vă spun că este delicată, sentințele le-am primit, pentru Muzeul de Artă și Muzeul de Etnografie, le-am primit la sfârșitul anului trecut. Sentința pentru maternitate o aveam mai demult. Situația acolo este destul de complicată, Biserica Evanghelică a cerut o valoare cam de 4 milioane de euro, bani pe care nu îi avem. Ministerul Sănătății nu poate să n-i dea și am apelat și la primul ministru și facem și un proiect de hotărâre de guvern pentru că noi nu punem la îndoială dreptul de proprietate, clar va trebui la aceste clădiri să găsim soluția amiabilă și soluția va fi în final ori plata ori să părăsim acele imobile. Deci sunt două variante, ori facem plata ori părăsim acele imobile dar pe Apulum situația este deosebită. Nu s-au cunoscut aceste lucruri și vrem ca să reluăm și bineînțeles că și la celelalte unde e cazul să facem evaluări. Domnul Gabor.

Dl. Gabor Adrian

Se poate negocia cu biserica, aceleași cazuri le-am avut la primărie.

Dl. Aristotel Căncescu

Am început negocierile.

Dl. Gabor Adrian

La Sibiu toate clădirile au fost date primăriei cu titlu gratuit, nu percep chirii, dacă sunt în folosul comunității le-au lăsat. Trebuie să discutați direct cu Sibiul, cei de la Brașov vor bani. Aceeași situație am avut-o la Honterus, le-am dat în schimb Liceul Silvic și uitați-vă că se uită la el și cade jos.

Dl. Aristotel Căncescu

Domnul Gabor eu nu știu cum discută Sibiul dar vreau să vă spun că au o echipă de negociatori foarte dură și sumele de bani sunt considerabile.

Dl. Adrian Gabor

Eu vă spun că Brukenthal și multe alte clădiri din Sibiu s-au dat fără bani, s-a pus o sumă modică pentru chirii, au rămas în proprietatea lor dar în folosul comunității. Se poate face asta, am reușit și noi să facema asta cu Honterusul.

Dl. Aristotel Căncescu

Poate ne dați o mână de ajutor. Domnul Szakal.

Dl. Andras Szakal

Domnul președinte, în legătură cu situația de pe Apulum înțeleg că hotărârea de consiliu județean a fost dată undeva în 2008-2010 și Biserica Evanghelică s-a intabulat pe aceste suprafețe pentru că dacă s-a intabulat și pe clădiri eu cred că numai prin instanță putem reglementa aceste situații. De pe Apulum vorbesc.

Dl. Aristotel Căncescu

Prin instanță o și facem, nu putem altfel. E proces. Deci supun votului dumneavoastră cele două propuneri, prima dată propunerea făcută de doamna Luminița Olteanu, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Propunerea făcută de domnul Mihai Pascu, vă rog să o votăm, aici e o împuternicire a noastră ca în cazul în care este nevoie să cerem aceste evaluări. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Acesta să fie punctul 1 de pe ordinea de zi, punctul 1 bis proiect de hotărâre pentru încetarea contractului de asociere dintre Județul Brașov și Municipiul Făgăraș pentru stația realizarea investiției reabilitarea stației de epurare din municipiul Făgăraș pe motiv că nu mai există finanțare, în schimb sunt șanse mari ca să primească Făgărașul fonduri structurale pentru această investiție și va primi fonduri structurale, oricum domnul Kovacs știe foarte bine istoria aceasta, banii care veneau, veneau în condiții foarte dezavantajoase, trebuia să cofinanțăm 50% ceea ce era imposibil pentru Făgăraș. Era vorba despre foarte multe milioane de euro. Dacă sunt discuții? Nefiind vă rog să votăm această propunere, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.l la HGR nr.972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov, dacă sunt discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 2 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemțiune al județului Brașov în vederea cumpărării apartamentelor nr.2 și 7 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr.15, dacă sunt discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 3 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 4 proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii, pentru o perioadă de 5 ani, a contractului de închiriere nr.6186/2001 încheiat între Consiliul Județean Brașov și d-na Păcesilă Ilonka, pentru spațiul pe care îl deține în imobilul situat în municipiul Brașov, str. Calea București, nr.101, bl.200, sc.A, ap.4, e vorba de spațiile cele din consiliul județean? De apartamentele din consiliu? Eu aș vrea să amânăm aceste discuții să le analizăm de la caz la caz pentru că sunt și cazuri sociale, e vorba de niște persoane la care noi pentru a le evacua din Piața Sfatului le-am prelungit de 8 ani de zile. Propun să amânăm aceste puncte pentru a le reanaliza, e vorba de punctul 4 și 5, vă rog ăs votăm acest lucru, amânarea, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 6 proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 6 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 7 proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetului județului Brașov, înregistrat la începutul anului 2013, dacă sunt discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 7 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 8 proiect de hotarare privind retragerea respectiv excluderea orașului Talmaciu din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara "Asociația de Apa Sibiu", dacă sunt discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 8 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 9 proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar familiei d-nei Surugiu Elena, fostă angajată a Consiliului Județean Brașov, decedată la data de 29.12.2012, dacă sunt discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 9 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 10 proiect de hotărâre privind desemnarea a trei consilieri județeni în Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, dacă sunt discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 10 de pe ordinea de zi, culegem voturile, aici votăm de două ori odată încetarea având în vedere că devine incompatibil domnul Niță Emil, încetarea mandatului său de membru în consiliul de administrație, vă rog să votăm și totodată o să votăm după aceasta numirea în locul domniei sale a domnului losif Răzvan.

Dl. Mihail Veștea

Eram la alt punct.

Dl. Claudiu Coman

Domnul președinte dacă îmi permiteți o să ne întoarcem la punctul 10 pentru că va trebui să votăm nominal pe fiecare din cele trei propuneri și acuma dacă tot am trecut la punctul 11 haideți să continuăm și pe urmă să revenim.

Dl. Aristotel Căncescu

Deci vă rog să votăm și revenim la 10. Domnul Răzvan losif, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentu s-a aprobat.

Dl. Claudiu Coman

Deci este vorba de doamna Minea Luana, de doamna Mariana Câju și de domnu Gavril Matei. Ei după câte știu trebuie votați fiecare în parte.

Dl. Aristotel Căncescu

A

Discuții? Ii luăm pe rând. Procedură de vot secret. Spuneți numele.

Dl. Coman Claudiu

Luana Minea.

Dl. Aristotel Căncescu

Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Următoarea. Câju Mariana, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat și Matei Gavril vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 voturi s-a aprobat. Cred că o să îi simțim lipsa domnului Grapă, a fost foarte multă liniște în ședința aceasta, e în sală aici dar a stat foarte liniștit. Mai are un mesaj domnul Mihai Pascu să vi-1 transmită, domnul vicepreședinte, după care declar ședința închisă.

Dl. Mihai Pascu

Mulțumesc. Stimați colegi înainte de a termina, o rugăminte mare, până pe data de 08 februarie avem obligativitatea de a trimite către Agenția de Dezvoltare Regională Centru în regiunea de care aparținem, să începem deja să trimitem proiecte sau propuneri de proiecte strategice pentru planificarea 2014-2020. Am vorbit cu colegii noștri de la IT, cu domnul Ionel Verdeș, pe site-ul Consiliului Județean Brașov începând cu ziua de vineri vom posta propuneri ale executivului iar rugămintea este ca dumneavoastră să le citiți și vă așteptăm cu orice fel de propuneri, amendamente, în conformitate cu normele pentru prevederile bugetare din fonduri nerambursabile pentru perioada 2014-2020. Deci așteptăm concursul dumneavoastră.

Dl. Aristotel Căncescu

Vă mulțumesc.


Secretar, Dumbrăveanu Maria