Hotărârea nr. 36/2013

Hotărârea.nr.36 - privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 36

din data de 11.03.2013

- privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 11.03.2013;

Văzând propunerile și rezultatul votului secret privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 2, alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, actualizată și art. 101 alin. (1) și (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. unic. - Cu data prezentei domnul consilier județean Popa Mihai Valentin se alege în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov.