Hotărârea nr. 358/2013

Hotărârea.nr. 358 – privind actualizarea valorii de vânzare a cabinetelor stomatologice, ca urmare a recalculării cotelor părţi de uz comun, potrivit Legii nr.7/1996, actualizată, pentru imobilul situat în Braşov, str. „Diaconu Coresi”, nr.1


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 358

din data de 23.07.2013

- privind actualizarea valorii de vânzare a cabinetelor stomatologice ca urmare a recalculării cotelor părți de uz comun, potrivit Legii nr.7/1996, actualizată, pentru imobilul situat în Brașov, str.Diaconu Coresi nr.l

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 23.07.2013;

Analizând Referatul nr.7074/17.07.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune spre aprobare actualizarea valorii de vânzare a cabinetelor stomatologice ca urmare a recalculării cotelor părți de uz comun, conform Legii nr.7/1996. actualizată, pentru imobilul situat în Brașov, str.Diaconu Coresi nr.l;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă actualizarea valorii de vânzare a cabinetelor stomatologice ca urmare a recalculării cotelor părți de uz comun, potrivit Legii nr.7/1996, actualizată, pentru imobilul situat în Brașov. str.Diaconu Coresi nr.l, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului


Contrasemenează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Se difuzeză:

1. ex. Președintele Consiliului Județean

1 ex. D.I.U.A.T.

1 ex: Colecție

CALCULUL VALORILOR PROPRIETĂȚILOR CONFORM SITUĂTIE PREZENTATA

ii                                                                     ‘


Nr.c

rt.

Nr.cabinet

Cod de unitate individua la

Suprafaț a utilă

(excluși va)

Cota parte din

PUC

Cota parte teren

Cota parte din spațiile comune

Valoare suprafața utilă (exclusiv a)

Valoare cota parte din PUC

Valoare suprafaț a teren

Valoare cota parte din spațiile comune

TOTAL

TOTAL

Supr.din scpatii comune

Supr.ter en

Supr.din spatii comune

Supr.tere n

(mp)

(mp)

(mp)

(mp).

(mp)

(mp)

(mp)

(mp)

(mp)

(mp)

lei

euro

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

PARTER

1

Spațiu 2-Cabinet nr.l

119041-C1

U41

15.47

11.84

7.17

12.1

3.01

12593

!   6358

1076

9849

452

30328

133986

2

Spațiu 3-Cabinet nr.2

119041-C1

U42

14.09

10.78

6.53

11.03

2.77

11469

5789

980

8978

416

27632

122073

3

Spațiu 4-

Cabinet nr.3

119041-C1

U43

13.30

10.18

6.16

10.41

2.61

i 10826

5467

924

8474

392

26083

115232

4

Spațiu 5-Cabinet nr.4

119041-C1

U44

21.67

16.58

10.04

21.53

5.45

: 17639

8903

1506

17525

818

46391

204951

5

Spațiu 7-Cabinet RX

119041-C1

U46

27.50

21.04

12.75

21.55

5.39

- 22385

11298

1913

17542

809

53947

238332

TOTAL

92.03

70.42

42.65

76.62

19.23

• 74912

378U

Mitortaî-M

62368

2887

,^4381

...nil MJtujuy/

814579

• A-j

Speclall23!
(, !a < • -fi

-U

6

Spațiu 1-

Cabinet nr.10

119041-C1

U55

28.19

22.43

13.59

16.58

4.08

22947

12045

2039

13496

612

51139

225927

7

Spațiu 2-

Cabinet nr.12

119041-C1

U56

17.06

13.58

8.22

10.03

2.49

13887

7292

1233

8164

374

30950

136735

8

Spațiu 3-

1 A A

119041-C1

U57

15.41

12.26

7.43

9.06

2.23

12544

6584

1115

7375

335

27953

123494

9

Spațiu 4-

Cabinet nr.14

119041-C1 U58

15.47

12.31

7.46

9.09

2.23

12593

6610

1119

7399

335

28056

123948

10

Spațiu 5-

Cabinet nr.15

119041-C1

U59

15.47

12.31

7.46

9.09

2.23

12593

6610

1119

7399

335

28056

123948

11

Spațiu 6-

Cabinet 16A

119041-C1

U60

12.66

10.07

6.10

7.44

1.84

10305

5408

915

6056

276

22960

101434

12

Spațiu 7-Cabinet nr.16

119041-C1 U61

12.73

10.13

6.14

7.48

1.87

10362

5440

921

6089

281

23093

102023

13

Spațiu 8-Cabinet nr.18

U9041-C1

U62

25.36

20.18

12.22

14.91

3.68

20643

10837

1833

12137

552

46002

203232

14

Spațiu 9-Birou

119041-C1

U63

6.56

5.22

3.16

3.36

0.85

5340

2803

474

2735

128

11480

50715

TOTAL

148.91

118.49

71.78

87.04

21.50

121214

63629

10768

70850

3228

269689

1191459


Autorizat.
15

Spațiu 1-

I .ahorator2/1

119041-C1

U24

25.48

19.8

12

18.9

4.74

20741

10633

1800

15385

711

49270

217670

16

Spațiu 2-

Laborator2/2

119041-C1

U25

26

20.2

12.24

19.29

4.82

21164

i 10847

1836

15702

723

50272

222099

17

Spațiu 3-Laborator2/3

119041-C1

U26

26.09

20.27

12.28

19.35

4.85

21237

’ 10885

1842

15751

728

50443

222851

18

Spațiu 4-Laborator2/4

119041-C1

U27

10.16

7.89

4.78

7.54

1.88

8270

4237

717

6138

282

19644

86784

19

Spațiu 7-

Cabinet nr.20

119041-C1

U30

29.24

22.72

13.76

15.11

3.68

23801

12201

2064

12300

552

50918

224949

20

Spațiu 8-

Cabinet nr.22

119041-C1 U31

16.56

12.87

7.79

8.56

2.09

13480

6911

1169

6968

314

28842

127421

21

Spațiu 9-

Cabinet nr.23

119041-C1

U32

29.64

23.03

13.95

15.31

3.73

24127

12367

2093

12462

560

51609

228003

22

Spațiu 10-

Cabinet nr.25

119041-C1

U33

25.53

19.83

12.02

13.19

3.22

20781

10649

1803

10737

483

44453

196388

23

Spațiu 11-

Cabinet nr.26

119041-CI U34

24.75

19.23

11.65

12.78

3.11

20147

10327

1748

10403

467

43092

190376

24

Spațiu 12-

Cabinet nr.27

119041-C1

U35

15.22

11.82

7.16

7.87

1.91

12389

.6347

1074

6406

287

26503

117088

25

Spațiu 14-

Magazin

119041-C1

U37

5.8

4.51

2.73

2.99

0.75

4721

*2422

410

2434

113

10100

44621

TOTAL

234.47

182.17

110.36

140.89

34.78

190858

97826

16556

114686

5220

425146

1878253

TOTAL GENERAL

475.41

371.08

224.79

304.55

75.51

386984

199270

33723

247904

11335

879216

3884290

^uatorA^
z. Xy.


J