Hotărârea nr. 354/2013

Hotărârea.nr. 354 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru cumpărarea apartamentului nr. 3 din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr.15

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.354

din data de 23.07.2013

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru cumpărarea apartamentului nr. 3 din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 15

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de de 23.07.2013

Analizând referatul nr.6679/15.07.2013 întocmit de către Compartimentul Patrimoniu privind neexercitarea dreptului de preemțiune privind cumpărarea apartamentului nr.3 din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr.15;

Luând în considerare înștiințarea domnului Fazakas Elemer Alexandru privind intenția de vânzare înregistrată cu nr.6679/09.07.2013, pentru apartamentul nr.3 din imobilul monument istoric, LMI 2010 BV-Il-m-B-11501, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr.15, la un preț de 700 euro/mp, precum și Adresa Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniul Național Brașov privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul monument istoric situat în mun. Brașov, str. Poarta Schei, nr.15, ap.3;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4) și (8) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice precum și art.98 coroborat cu art.45 alin.(2) lit.a și art.l 15 alin (1) lit.c alin.4 -7 din Legea nr 215/2001 ;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru cumpărarea apartamentul nr.,3 din imobilul monument istoric de categoria B, evidențiat în lista monumentelor istorice LMI 2010 BV-II-m-B-l 1501, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr.15, ap.3 înscris în CF nr. 127194 -CI - U4 a localității Brașov, sub nr. top cad 11257 - CI - U3, compus din 2 camere, 1 bucătărie, 1 baie.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Compartimentul Patrimoniu.


Vizat pentru legalitate, SECRETAR Maria Dumbrăveanu