Hotărârea nr. 353/2013

Hotărârea.nr. 353 – privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov, pe anul 2013

M|mi

MU'"


România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.353

din data 23.07.2013

- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov, pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 23.07.2013


||: b inii'

Ihlii1

r|.||

I r


Analizând referatul înregistrat sub nr.7985/2013, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov, pe anul 2013. urmare aplicării OUG 77/2013 ;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a” pct.3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 182 alin.(l), lit.d din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile OUG nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov, pe anul 2013, conform anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov Str.Prundului nr.7-9

Tel.0268511481/Fax 0268511609;0268410205 E-mail runos@spnbrasov.ro

fsS'Jl DE PSHIâ fSic SI OOOCiE; BRASOv]

| Str. Prunduiin nr. 7.9; [5|; 0268/5 i 1431


STAT DE FUNCȚII

valabil pentru semestrul II2013


Nr.ci

Funcția

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Grad profesion al/grad salarizare

Nr post

Salariu de baza

Sporuri in afara salariului de baza

Total salarii brute

suma

suma

suma

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A. Finanțare din venituri propr

1

1

Manager

medic primar psihiatru

S

1

11375

3380

14755

2

Director financiar contabil

economist

S

1

8583

2289

10872

3

Director medical

medic primar neurolog

S

1

8962

2751

11713

4

Director de îngrijiri

asist.medical pr.

S

1

5787

1791

7578

5

sef secție, medic primar

neurologie

S

2

7233

1170

8403

6

sef secție, medic primar

psihiatrie

S

3

12428

6052

18480

7

sef secție, medic primar

BFT

S

1

3787

2018

5805

8

sef secție, medic primar

laborator

S

1

3917

1345

5262

9

farmacist principal ,sef

farmacie

s

1

3105

1081

4166

10

farmacist

farmacie

1

2466

1284

3750

11

medic primar

neurolog

s

4.5

14130

2375

16505

12

medic primar

psihiatru

s

8.5

25896

13260

39156

13

medic primar

anatomie patologica

s

0.5

2311

1603

3914

14

medic primar

medicina generala

s

1

3160

1598

4758

15

medic primar

radiologie .imagistica

s

1

2760

991

3751

16

medic specialist

medicina generala

s

3

6443

2847

9290

17

medic specialist

neurolog

s

5

10830

3669

14499

18

medic specialist

psihiatru

s

6

12601

6774

19375

19

medic specialist

BFT

s

0.5

1072

564

1636

20

medic specialist

epidemiolog

s

1

1878

753

2631

21

psiholog principal

psihiatrie

s

5

9836

5291

15127

/t^spțț Meujs.fi seujGSiUH n 504^

21V1 DE EfiUiCih

r -luti ■           -.c’h'jj

4 4VS 5 •>k-3X'         4CC- j’er^ :0502

'-J? h» i’HJG'i’Ki      -Q

5?îiK9sUG ??       (ot?!G f?VS2GA

p         c;iu qan :

9'btopss HC’iBA U1>22

psiholog

psihiatrie

S

3

5551

2558

8109

23

logoped

logopedie

S

1

1799

998

2797

24

biolog principal

laborator

S

1

2317

806

3123

25

biolog

laborator

S

1

2092

715

2807

26

profesor sport principal

recuperare

S

1

1636

1017

2653

27

kinoterapeut

recuperare

S

2

2802

1646

4448

28

asistent medical pr., sef

medicina generala

S

3

7500

3104

10804

29

asistent medical pr. ,sef

medicina generala

PL

6

11990

5564

17554

30

asistent medical principi

medicina generala

S

16

32131

13409

45540

31

asistent fizio principal

medicina generala

S

2

3770

2010

5780

32

asistent medical principi

anatomie patologica

S

2

7351

4583

11934

33

asistent medical principi

medicina de laborator

S

1

1728

715

2441

34

asistent social principal

medicina generala

s

1

2120

1092

3212

35

asistent social

medicina generala

s

1

1462

747

2209

36

asistent medical

medicina generala

8

6

7456

3315

10771

37

asistent medical principi

medicina generala

88D

5

8552

3851

12403

38

asistent medical

medicina generala

8SD

2

2059

1129

3188

39

asistent medical principi

medicina generala

PL

84

138194

56872

195066

40

asistent BFT principal

medicina generala

PL

4

6318

3317

9635

41

asistent principal fizio

medicina generala

PL

5

8617

4190

12807

42

asistent medical principi

medicina de laborator

PL

8

14154

5226

19380

43

asistent medical principi

farmacie

PL

4

6465

2574

9039

44

asistent medical principi

radiologie

PL

2

2899

1058

3957

45

asistent medical principi

Iglenlst

PL

1

1954

674

2628

46

asistent medical principi

dietetician

PL

1

1586

559

2145

47

asistent medical

medicina generala

PL

17

19058

8797

27855

48

asistent medical

farmacie

PL

4

4736

2291

7027

49

asistent BFT

medicina generala

PL

1

1407

677

2084

50

asistent medical principi

medicina generala

M

1

1861

984

2825

51

autopsier

anatomie patologica

M

1

2143

1501

3644

52

surori medicale principa

medicina generala

M

5

6849

3041

9890

53

registratori medicali

medicina generala

M

2

2634

1107

3741

54

infirmiere

G

95

90107

39576

129883

55

îngrijitoare

G

66

54980

2321

57301

56

spălătorese

G

9

7851

2892

10743

57

brancardieri

G

13

11644

4350

15994

58

paza

G

11

10494

3503

13997

59

sef serviciu

8

1

6971

2155

9126

60

sef birou

S

5

21304

6679

27983

61

consilier juridic IA

S

1

2531

830

3361

62

Consilier juridicii

S

1

1314

537

1851

63

auditor public intern

economist

S

2

5362

1444

6806

64

inginer IA

S

2

4636

1734

6370

65

referent spec. IA

S

1

2102

722

2824

66

subinginer IA

SSD

1

1615

544

2159

67

economist IA

s

1

1742

722

2464

68

economist I

s

5

7438

4490

11926

69

economist II

s

10

16354

5607

21961

70

referent de speclalltatellI

s

1

1373

498

1871

71

contabil IA

M

1

1241

513

1754

72

casier

M

1

1407

478

1885

73

magaziner I

M

1

1361

415

1776

74

magaziner II

M

1

1120

372

1492

75

operator control date I

SSD

1

1388

459

1827

76

operator control date II

M

1

1037

414

1451

77

muncitor calificat I

instalator

G

1

885

347

1232

78

muncitor calificat I

tamplar

G

1

1425

448

1873

79

muncitor calificat II

lacatus

G

1

1082

349

1411

80

muncitor calificat II

zugrav

G

1

826

342

1168

81

muncitor calificat II

electrician

G

2

2058

684

2742

82

muncitor calificat II

zidar

G

1

873

343

1216

83

muncitor calificat II

fochist

G

3

3588

1194

4782

84

muncitor calificat III

Instalator

G

1

1040

342

1382

85

muncitor calificat IV

electrician

G

1

1037

342

1379

88

muncitor calificat IV

instalator

G

2

2011

666

2677

87

muncitor calificat IV

fochist

G

3

3066

1032

4118

88

muncitor calificat IV

lacatus

G

1

826

324

1150

89

muncitor calificat IV

telefoniste

G

5

5225

1725

6950

90

muncitor calificat IV

lenjerese

G

3

3276

1149

4425

91

șoferi II

G

4

5278

1763

ToĂT

Tota Finanțare venituri proprii____________________________________________________________________604__________767696__________296278_________1062873

B. Finanțare de la Bugetul de Stat

1

sef .medic primar CSM

psihiatrie

S

1

3921

1343

5264

2

medic primar

psihiatrie

S

1

3363

1139

4502

3

medic specialist

psihiatrie

S

3

6455

2415

8870

4

psiholog principal

psihiatrie

S

1

2038

728

2766

5

psiholog

psihiatrie

S

4

7334

2760

10094

6

asistent medical pr. Sef

medicina generala

PL

1

1826

626

2452

7

asistent medical princip

medicina generala

PL

3

4457

1524

5981

8

asistenta sociala pr.

medicina generala

PL

1

1642

559

2201

9

registrator

medicina generala

PL

1

1230

449

1679

10

infirmiera

G

1

917

300

1217
11

îngrijitoare

G

2

1714

600

2314

12

rezident I

psihiatrie

S

8

9331

6112

15443

13

rezident I

neurologie

S

4

4640

1020

5660

14

rezident II

psihiatrie

S

7

11205

6444

17649

15

rezident II

neurologie

S

1

1533

300

1833

16

rezident III

neurologie

S

7

12399

2353

14752

17

rezident III

psihiatrie

S

8

14394

8059

22453

18

rezident V

neurologie

S

3

4149

1381

5530

19

rezident V

psihiatrie

S

4

7080

4145

11205

Tota

finanțare de la Bugetul de Stat

61

99608

42257

141865

Total unitate sanitara( A+B)

posturi aprobat e/

867203

337535

1204738

565

total posturi aprobate      din care

565

conducere

29

565

execuție

536

total posturi aprobate      din care

venituri proprii

503

565

buget de stat

62

MANAGER,-

Dr.Alexand.ru IGrigoriu


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, Ec.Elisabeta Marcela Bura z z

SEF SERVICIU RUNOS, Ing.ManetaPopescu


’VIGxatjqin | ei.ioo-i.io


EC FIȘ2SP‘3h.! Î/'.J9!.CG|S gflt? dacica hiMtfmvb cowivsir

|GC!^9UGțS t-ObGHCr. 2EÎ- cEWlCIf ] bfiHOS'


>■ --( ‘-f

33

■:>■■ j

1 \’'..-'('i ! ‘ 3. >;•?! ‘

4iii C9I.G

A. :■ •-.■•

r *?

-'li

23tf

u.

;         ':■! ’H;'. ;ț.>9; .

<(!'i CSlG

331232

no-tus

■*:

i 39-i

92911

90'23

55<G3

ZQZ

J £33

O'rrti              i ÂS’î 3

29G0

2 H5

: 9\’'t3

juO

53W
9‘?■■•7-11!

-j-r

-‘L

r '•' -ac ‘i

: '■' i !•■■■'::i

. 1^.

•' 9-ifJ

■ ‘-     .'JliL.': ;

r ■                 :