Hotărârea nr. 351/2013

Hotărârea.nr. 351 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Braşov pe anul 2013

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.351 din data 23.07.2013

- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Brașov pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 23.07.2013

Analizând referatul înregistrat sub nr.4329/2013, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Brașov, pe anul 2013, urmare alicării OUG nr.77/2013 ;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a” pct.3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 182 alin.(l), lit.d din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile OUG nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Brașov, pe anul 2013, conform anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

DIRECȚIA DE SANAI ATE SI ASISTENTA MED SPITALUL CL DE OBST. SI GINECOLOGIE "DR.I.A.SBARCEA" BRAȘOV


ORGANIGRAMA SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICA GINECOLOGIE "DR. I. A. Sbarcea" Brașov


I

DIRECTOR MEDICAL Fc:1


----------------------------------1__________________________,

Fc:

| MANAGER Fc:1 |-----

Comp. Management al calitatii serv.medicale

Fe:3


DIRECTOR FINANCIAR

CONTABIL Fc:1


Tc?2"

Fe: 27


Secția Obstetrica ginecologie I

Secția CI. Obstetrica ginecologie II

FE2^

Fe:27

Secția Obstetrica ginecologie III

Fc:2

Fe:49

Secția CI. Obstetrica Ginecologie IV

Fc?2—

Fe:27

Secția Obstetrica Ginecologie V

FC!2 Fe:20

Secția Neonatologie I

FCZ--

Fe:95

Secția Neonatologie II - prematuri

Fc:1 Fe:52

Secția ATI

Fc:2 Fe:61

Camera de garda

l-c:-Fe:16

Bloc de nașteri

Fd!1 Fe:37

Bloc Operator

run--

Fe:32

Farmacie

Fc:1 Fe:7

Serviciu anatomie patologica

TTT:----

Fe:7

Laborator analize medicale

Fc:1 Fe:11

Laborator radiologie si imagistica

FU7---

medicala

Fe:3

Compartiment de prevenire si control

Fc:-

al infecțiilor nosocomiale

Fe:6

Cabinet planificare familiala

Fc:-Fe:2

Unitate de transport neonatal

Fc:-'

Fe:5

Ambulatoriul integrat in spec. OG

Fc>---

Fe:5

Comp. Asistenta sociala

F6i-Fe:3

Comp Dietetica

Fc:-

Fe:1

Medici rezidenti

Fc:-Fe:19


Comp. FINANCIAR CONTABILSERV.ADM ACHIZIȚII APROV. TRANSP. TEHNIC

Fc:1 Fe:

MUNCITORI

Fc:-Fe:45

COMP^

" ADMINISTRATIV

Fc:-Fe:2


COMP. TEHNIC


APROBA

CU HCJBV

IN ȘEDINȚA DINComp, jurisic

Fc:-Fe:1

Statistica si Registratura medicala

Fc:-Fe:6

Comp. Informatica

Fc-Fe:1

Comp. Securitatea Muncii, PSI, Protecția Civila si Situații de urgenta

Fc:-

Fe:1


MIRCEA


Total


FC: 23

FE:583

Posturi aprobate: 606


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie"Dr. I.A. Sbar<y~ "

Brașov, str. G. Baritiu, nr.36 tel: 0268 477722, fax: 026$ .7748 Nr.paturi 275

Categoria unitatii V

Tipul unitatii II

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR.15158

STAT DE FUNCȚII

pentru anul 2013

Nr. crt

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Grad/tr eapta

Număr post

Salariu de baza

Sporuri in afara salariului de baza

\ Total salarii brute

suma

suma

suma

0

1

3

4

2

5

6

7

8

A. Finanțare din venituri proprii

1

MANAGER

OG

S

II

1

3818

3818

2

DIRECTOR FINANCIAR

EC.

S

II

1

3747

324

4071

3

DIRECTOR MEDICAL

OG

s

II

1

3426

259

3685

4

MED. PRIMAR SEF SECȚIE

OG

s

II

I

3.797

278

4075

5

MED. PRIMAR SEF SECȚIE

OG

s

l

4

14.919

2.212

17131

6

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

PEDIATRIE

s

II

1

3.855

1.709

5564

7

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

PED./NEONAT.

s

I

1

3.794

650

4444

8

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

ATI

s

I

1

3.705

1.637

5342

9

FARMACIST PRIMAR SEF

FARMACIE

s

I

1

3.180

327

3507

10

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

LABORATOR

s

I

1

3.705

1.424

5129

11

ASISTENT MED.PR.SEFA

OG

PL

3

6.325

806

7131

12

ASISTENT MED.PR.SEFA

MG

PL

1

2.043

220

2263

13

ASISTENT MED.PR.SEFA

MG

S

5

12.477

4.062

16539

14

REFERENT IA SEF

M

II

1

1.584

161

1745

15

MEDIC PRIMAR

OG

S

19,5

60.544

7.966

68510

16

MEDIC SPECIALIST

OG

S

4,5

11.010

2.095

13105

17

MEDIC PRIMAR

PEDIATRU

S

2

6.514

1.102

7616

18

MEDIC PRIMAR

NEONAT.

S

10

28025

6390

34415

19

MEDIC SPECIALIST

PEDIATRU

S

1

2.223

444

2667

20

MEDIC SPECIALIST

NEONAT.

S

6

13.332

3.492

16824

21

MEDIC PRIMAR

ATI

S

4

12.040

6.608

18648

22

MEDIC SPECIALIST

ATI

S

2

4.623

2.666

7289

23

FARMACIST PR.

FARMACIE

S

2

4.532

129

4661

24

MEDIC PRIMAR

ANAT.PAT.

S

2

12.803

8.195

20998

25

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

s

1

2.707

154

2861

MEDIC SPECIALIST

RADIOLOG

S

1

2.400

484

2884

MEDIC SPECIAL^

EPIDEMIOLOG

sf

I

2.400

108

2508

MEDIC SPECIALI .

LABORATOR

s'

1

2.223

444

2667

MEDIC PRIMAR

LABORATOR

s

1

2.707

154

2861

BIOLOG PRIMAR

s

2

4.328

908

5236

BIOCHIMIST PRIMAR

s

1

2.164

454

2618

PSIHOLOG PRIMAR

s

1

2.100

2100

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MG

s

32

70.674

21.474

92148

ASISTENT MEDICAL

MG

s

27

44.937

12.248

57185

MOAȘA

OG

s

1

1.728

333

2061

ASISTENT MEDICAL

LABORATOR

PL

2

2.938

610

3548

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

SOCIAL

S

1

2.100

2100

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MG

SSD

9

15.339

3.043

18382

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

OG

SSD

2

3.887

871

4758

ASISTENT MEDICAL

MG

SSD

10

15.074

3.836

18910

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

OG

PL

25

47.947

9.892

57839

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MG

PL

57

102.982

26.079

129061

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

14

26.766

7.246

34012

ASISTENT MEDICAL

MG

PL

45

69.480

16.348

85828

ASISTENT MEDICAL

OG

PL

1

1.457

305

1762

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

FARMACIE

PL

5

9.238

9238

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ANAT.PAT.

PL

3

11.910

4.107

16017

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

PL

4

7.598

1.368

8966

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

RADIOLOGIE

PL

1

1.986

274

2260

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

IGIENA

PL

2

3.717

192

3909

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

SOCIAL

PL

1

1.893

1893

ASISTENT MEDICAL

DIETETICA

PL

1

1.713

1713

MOAȘA PRINCIPALA

OG

M

1

1.525

156

1681

SORA MED. PRINCIPALA

PEDIATRIE

M

3

4.317

780

5097

SORA MEDICALA

PEDIATRIE

M

1

1.319

135

1454

TEHNICIAN AP.MEDICALA

M

1

1.725

178

1903

AUTOPSIER

M

0,5

1.175

897

2072

INFIRMIERA

G

87

81.673

21.324

102997

ÎNGRIJITOARE

G

90,5

78.679

17.971

96650

BRANCARDIER

G

2

1.578

186

1764

ȘOFER AUTOSANITARA II

G

3

2.634

315

2949

STATISTICIAN PRINCIPAL

M

1

1.525

156

1681

REGISTRATOR MEDICAL

M

5

6.288

659

6947

ECONOMIST IA

S

3

6.229

726

6955

ECONOMIST I

S

2

3.354

322

3676

ECONOMIST II

S

2

3.061

322

3383

CONSILIER JURIDIC IA

S

2

3.486

216

3702

INGINER IA

S

2

4.205

432

4637

INGINER SISTEM IA

S

1

1.743

216

1959

INGINERII

S

2

3.098

322

3420

REFERENT IA

M

1

1.340

134

1474

72

REFERENT DE SPECIALITATE

s

1

872

102

974

73

SEF DEPOZIT I

Mf

1

1.266

1266

74

CASIER       '

M*

1

1.156

125

1281

75

ARHIVAR

M

1

936

52

988

76

SPĂLĂTORESE

G

9

8.123

489

8612

77

MUNCITOR CALIF. I

G

15

18.352

180

18532’

78

MUNCITOR CALIF. III

G

8

8.912

120

9032

79

MUNCITOR CALIF.IV

G

6

6.107

107

6214

80

MUNCITOR NECALIFICAT

G

6

5.628

5628

81

AGENT DDD

G

1

1.028

68

1096

Total Finanțare venituri proprii:

587

951.748

210.778

1.162.526

B.Finantare de la Bugetul de Stat

1

MEDIC REZIDENT AN I

OG

S

5

6.515

765

7280

2

MEDIC REZIDENT AN II

OG

S

5

7.790

900

8690

3

MEDIC REZIDENT AN III

OG

S

5

8.783

1.010

9793

4

MEDIC REZIDENT AN IV

OG

S

3

5.641

621

6262

5

MEDIC REZIDENT AN V

OG

S

1

1.835

207

2042

Total Finanțare de la Bugetul de Stat:

19

30.564

3.503

34067

Total unitate sanitara (A+B)        |

606

982.312

214.282

1.196.594

total posturi aprobate

total posturi aprobatedin care

conducere

23

execuție

583

din care

venituri proprii

587

buget de stat

19


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL Ec. Dolcan Luminița