Hotărârea nr. 350/2013

Hotărârea.nr. 350 – privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Copii Braşov pe anul 2013


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 350

din data 23.07.2013

- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Copii Brașov pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 23.07.2013

Analizând referatul înregistrat sub nr.7081/2013, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Copii Brașov, pe anul 2013, urmare aplicării OUG nr.77/2013 ;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a” pct.3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 182 alin.(l), lit.d din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile OUG nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Copii Brașov, pe anul 2013, conform anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

c/Â-

SPITALUL CLINIC DE COPII BRAȘOV

Str. Nicopole, nr. 45

Tel. 0268415130, Fax. 0268418988
Aprobat cu HCJBV nr: Inședinta din data:


Cod Fiscal 4317738


ORGANIGRAMA SPITALULUI CLINIC DE COPII BRAȘOV

01.07.2013


| BIROU. R.U.O.N.S.: F,C°1,F.E.^    |.


COMP. CONTENCIOS: F.E-t


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE


COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALfTATll SERVICIILOR: F.E..3


COMP. STATISTICA Sl INFORMATICA

MEDICALA: F.E.=4


Z . -I "" MANAGER


COMP.DE SUPRAVEG.SI CONTROL AL [INFECȚIILOR NOSOCOMIALE: F.E.-1


SECRETARIAT SI RELAȚII CU PUBLICUL F.E.=1


COMP. PROTECȚIA MUNCII: F.E.=1


| COMP. ASISTENT SOCIAL: F.E.=1    |~


DIRECTOR MEDICAL: F.C.-1


STERILIZARE Sl POSTURI FIXE F.E.=5


ASISTENT SEF

UNITATE: F.C.=t,


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL: F.Q=1SECȚIA CLINICA PED. I: Comp, gastroenterologie Comp, neonatologie pat.

F.C.=2, F.E=46


SECȚIA PEDIATRIE II: Comp, alergologle si imun.

Clinica

F.C.°2, F.E«=32


UNITATEA DE PRIMIRI URGENTE:

F.C.=2,

F.E=45


FARMACIE

F.E=7


LABORATOR ANALIZE MEDICALE

F.C.=2, F.E.=17


BLOC OPERATOR F.C.=t, F.E.=19


CENTRU DE SANATATE MINTALA

F.E=8


SECȚIA PEDIATRIE III:

Comp, diabet zaharat, nutriție si boii metabolice, Comp, hematoonooiogie ped.. Comp, nefrologie. Comp, terapie acuta F.C.=2, F.E.=45


LABORATOR RADIOLOGIE Sl IMAGISTICA MEDICALA:

F.C.-2, F.E=10


Comp, recup., med. fizica si balneo. (baza tratamente);

F.E.=2


Medici rezidenti F.E»«


SECȚIA A.T1

F.C.=2, F.E=36


SECȚIA CLINICA CHIRURGIE PED.:

Comp, ortopedie ped.

F.C.=2, F.E.=30


COMP. CHIR. PLASTICA, MICROCHIR. RECONST.

F.E.=20


SECȚIA PSIHIATRIE PEDIATRICA: Comp, neurologie ped.

F.C.=2, F.E=25


COMPARTIMENT OAL

F.E.=16


STATIE DE HEMODIALIZA.:

F.E.=4


LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE:

F.E=3


Cab. diabet zaharat,nutrltle sl boli metabolice F.E.=0,5


^=l---

AMBULATORIU INTEGRAT IN SPECIALITĂȚILE:

 • - Cabinete cu corespondent In secțiile cu paturi:

 • • pediatrie;

 • - alergologie si imunologie; -O.R.L.;

-chir.ort.ped.; -gastroenterologie;

 • • hematologie;

 • - chir.p!astica, microchir.rec.


BIROU FINANCIAR CONTABILITATE-BUGET

F.C.=1, F.E=5


SERVICIUL APROVIZIONARE-ACHIZIȚII PUBUCE

F.C.=1, F.E.=7


SERVICIUL ADMINISTRATIV.

F.G=1.F.E=7


LABORATOR ANATOMIE PATOLOGICA cu:

 • - Comp. Citotogie F.E.=1

 • - Comp. Histopatoiogie: F.E=1

 • - Comp. Prosectura.: F.E.=t


Cabinet oncologie med.

F.E.=0,5


Bucătărie dietetica


etc.

F.E=13


Spălătorie

F.E=1O


Cabinete tara corespondent in secțiile cu paturi: -ginecologie infantila;

 • • endocrinologie;

 • - oftalmologie;

 • - recup.jned.fiz. si balneo.;

 • • dermatovenerologie; -sala de tratament

F.E.=30


Formația de întreținere, Reparații Instalații san.

F.C=1, F.E.=27


Bloc alimentar

F.E=10Funcții de conducere (F.C.) = 28

Funcții de execuție (F.E.) = 543

Total nr. posturi existente in statul de funcții = 571CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV                                            \

SPITALUL CLINIC DE COPII BRAȘOV

\Aprobat cu HCJBV nr:

STR.NICOPOLE NR.45

iXsedinta din data:

TEL:0268-415130

i _ .z: -------- -

TEL/FAX:0268-418988

STAT DE FUNCȚII

pentru anul 2013                    \

Nr.crt.

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Grad profesional/ grad salarizare

Nr.post

Salariu de baza -

Sporuri in afara salariului de baza

Total salarii brute

suma

suma

suma

0

1

2

3

4

5

6

7

8

A. FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

1

Manager

S

II

1

3819

3819

2

Director Medical

chir.plastica

S

II

1

3675

3675

3

Director Financiar Contabil

Stiinte economice

S

II

1

3745

324

4069

4

Sef serviciu -Inginer spec.lA

Electromecanica

S

II

1

2535

264

2799

5

Sef serviciu -Economist I

Stiinte economice

S

II

1

2050

211

2261

6

Sef birou -Economist I

Stiinte economice

S

II

1

2050

211

2261

7

Sef birou -Economist spec.lA

Stiinte economice

S

II

1

2497

260

2757

8

Sef atelier muncitori-maistru I

Instalații electrice

M

II

1

1580

1580

9

Sef Sectie-Medic primar

Pediatrie

S

II

2

8046

720

8766

10

Sef Sectie-Medic primar

Pediatrie

S

I

1

3895

380

4275

11

Sef Secție - Medic primar

ATI

S

I

1

3705

2278

5983

12

Sef Sectie-Medic primar

Chirurgie ort.ped.

S

I

1

4185

390

4575

13

Sef Secție - Medic primar

NPI

S

I

1

3795

2078

5873

14

Sef Laborator-Medic primar

Medicina ae laborator

S

II

1

3855

1056

4911

15

Sef Laborator-Medic primar

Kaaioiogie si imag.med.

S

I

1

3665

909

4574

16

Sef unitate-Asistent med.pr.

Pediatrie / Med.generala

S

II

1

2849

498

3347

17

Sef Sectie-Asistent med.pr.

Pediatrie

S

II

2

5110

1429

6539

18

Sef Sectie-Asistent med.pr.

Pediatrie

SSD

I

1

2050

1322

3372

19

Sef Sectie-Asistent med.pr.

Pediatrie

PL

I

3

6266

660

6926

20

Sef Sectie-Asistent med.pr.

Pediatrie

PL

II

1

2130

222

2352

21

Sef Sectie-Asistent med.pr.

Laborator

PL

II

1

2130

591

2721

22

Sef Sectie-Asistent med.pr.

Radiologie

PL

I

1

2113

513

2626

23

Medic primar

Pediatrie

S

17

54123

5529

59652

24

Medic primar

ATI

S

1

3256

2228

5484

25

Medic primar

Chirurgie ort.ped.

S

4

12750

1320

14070

26

Medic primar

Chirurgie Plastica

S

2

5962

660

6622

27

Medic primar

Neurologie pediatrica

S

1

3091

1761

4852

28

Medic primar

N.P.I.

S

1

3256

1761

5017

29

Medic primar

ORL

S

3

8999

990

9989

30

Medic primar

Anatomie patologica

S

1

6510

4401

10911

31

Medic primar

OFT

S

1

3201

110

3311

32

Medic primar

uostretica ginecologie

S

1

3256

110

3366

33

Medic primar

Endocrinologie

S

1

3256

110

3366

34

Medic primar

Dermato-venerice

s

1

2706

440

3146

35

Medic primar

Kadioiogie si imag.med.

s

2

6182

1540

7722

36

Medic specialist

Chirurgie pediatrica

s

1

2664

266

2930

37

Medic specialist

RMFB

s

1

2220

89

2309

38

Medic specialist

ATI

s

3

6977

4572

11549

39

Medic specialist

Pediatrie

s

3

6958

798

7756

40

Medic specialist

Nefrologie

s

1

2220

266

2486

41

Medic specialist

Epidemiologie

s

1

2220

266

2486

42

Medic specialist

ivieaicina ae laborator

s

1

2486

1766

4252

43

Farmacist primar

Farmacie

s

2

4534

738

5272

44

Biochimist principal

Biochimie

s

1

2526

726

3252

45

Biolog principal

Biologie medicala

s

1

2762

798

3560

46

Profesor CFM principal

Educație fizica

s

1

2544

89

2633

47

Asistent social

Asistenta sociala

s

1

1731

200

1931

48

Fiziokinetoterapeut

BFT

s

2

3657

136

3793

49

Profesor CFM principal

Educație fizica

SSD

1

1982

68

2050

50

Asistent med.pr.

Pediatrie/ MG

s

25

52803

14966

67769

51

Asistent med.pr.

Pediatrie/ MG

SSD

17

28381

11018

39399

52

Asistent medical

Pediatrie/ MG

s

2

3971

1114

5085

53

Asistent medical

Pediatrie/ MG

SSD

4

6476

2600

9076

54

Asistent med.pr.

Pediatrie/ MG

PL

78

145993

37066

183059

55

Asistent med.pr.

Igiena

PL

1

1982

301

2283

56

Asistent med.pr.

Laborator

PL

12

23037

6564

29601

57

Asistent med.pr.

Radiologie

PL

8

15346

3832

19178

58

Asistent med.pr.

Farmacie

PL

2

3931

546

4477

59

Asistent med.pr.

Dietetica

PL

2

3965

410

4375

60

Asistent medical

Pediatrie/ MG

PL

19

30745

5209

35954

61

Asistent medical

Igiena

PL

1

1592

366

1958

62

Asistent medical

Farmacie

PL

2

3124

488

3612

63

Sora med.pr.-anat.patok

Laborator

M

1

3049

2079

5128

64

Instructor de educație

M

9

13275

2185

15460

65

btatistician medical,registrator

M

5

4477

780

5257

66

Registrator medical

M

1

1252

134

1386

67

Infirmiere

M:G

76

73985

20178

94163

68

îngrijitoare

G

48

43314

8308

51622

69

ingrijitoare-anat.patologica

G

1

1871

1238

3109

70

Spalatoreasa

G

10

8858

1550

10408

71

Inginer sistem IA

Informatica

S

1

1959

216

2175

72

Consilier Juridic IA

Stiinte juridice

S

2

3702

526

4228

73

Inginer specialist IA

Electromecanica

S

2

4278

480

4758

74

Economist specialist IA

Stiinte economice

S

2

3321

384

3705

75

Economist I

Stiinte economice

S

3

5239

519

5758

76

Referent I

Drept

S

1

1658

173

1831

77

Economist II

Stiinte economice

S

1

1471

149

1620

78

Referent IA, Contabil IA

M

3

3577

402

3979

79

Funcuonar, magaziner,casier

M

8

9517

735

10252

80

Muncitor I

M;G

6

7336

112

7448

81

Muncitor II

M;G

17

20460

258

20718

82

Muncitor III

M;G

7

8277

40

8317

83

Muncitor IV

M;G

6

6091

344

6435

84

îngrijitoare

G

1

943

0

943

85

Muncitor necalificat I

G

7

6543

0

6543

Total finanțare venituri proprii

473

793573

171324

964897

B. FINANȚARE BUGETUL DE STAT

86

Sef Secție UPU-Medic primar

Pediatrie

S

II

1

3705

2278

5983

87

Sef Secție UPU-Asistent med.pr.

Pediatrie

PL

II

1

2095

1306

3401

88

Medic primar

Pediatrie

S

2

6512

3962

10474

89

Medic primar

NPI

S

2

6512

2862

9374

90

Medic primar

Psihiatrie ped.

S

1

3146

1431

4577

91

Medic specialist

Medicina ce urgenta

S

1

2663

1597

4260

92

Medic specialist

Pediatrie

S

4

9919

6388

16307

93

Medic Keziaent Anul iv -V

Pediatrie

S

8

14992

3869

18861

94

Medic Rezident Anul III

Pediatrie

S

7

12464

2423

14887

95

Medic Rezident Anul III

Medicina de Familie

S

3

5518

606

6124

96

Medic Rezident Anul III

Epidemiologie

S

3

5586

282

5868

97

Medic Rezident Anul II

Pediatrie

S

7

10755

3306

14061

98

Medic Rezident Anul II

Medicina de Familie

S

2

3307

360

3667

99

Medic Rezident Anul II

Medicina ce Urgenta

S

1

1656

902

2558

100

Medic Rezident Anul II

Chirurgie ped.

s

3

4728

540

5268

101

Medic Rezident Anul I

Pediatrie

s

5

6740

1020

7760

102

Medic Rezident Anul I

Chirurgie ped.

s

2

2604

306

2910

103

Medic Rezident Anul I

Psihiatrie ped.

s

1

1302

764

2066

104

Farmacist Kezident Anul I

Farmacie

s

1

1254

147

1401

105

Psiholog principal

Psihologie

s

1

2100

1153

3253

106

Logoped principal

Logopedie

s

1

2100

1153

3253

107

Asistent social

Asistenta sociala

S

1

1598

1198

2796

108

Asistent med.principal

Pediatrie

S

6

13366

8529

21895

109

Asistent med.principal

Pediatrie / MG

SSD

2

3332

2488

5820

110

Asistent medical

MG

S

1

1740

1198

2938

111

Asistent med.principal

Pediatrie / MG

PL

13

23684

15319

39003

112

Asistent medical

MG

PL

2

3184

2198

5382

113

Registrator medical

M

5

6122

2910

9032

114

Infirmiera

G

4

3428

2456

5884

115

îngrijitoare

G

6

5373

3348

8721

116

Brancardier

G

1

897

558

1455

Total finanțare de la Bugetul de stat

98

172382

76857

249239

Total unitate sanitara ( A + B)

571

965955

248181

1214136

Total posturi aprobate din care:    -conducere: 28

571                         -execuție : 543

 • - venituri proprii : 473

 • - buget de stat :    98