Hotărârea nr. 35/2013

Hotărârea.nr.35 - privind desemnarea unui consilier județean ca membru în Comisia de validare a consiliului județean


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 35

din data de 11.03.2013

- privind desemnarea unui consilier județean ca membru în Comisia de validare a consiliului județean

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 11.03.2013;

Ținând cont de demisia domnului consilier județean Popa Mihai Valentin din


calitatea de membru în Comisia de validare a consiliului județean;

Văzând propunerile și rezultatul votului privind desemnarea unui consilier județean ca membru în Comisia de validare a consiliului județean;

Având în vedere art. 89a2 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Cu data prezentei, calitatea de membru în Comisia de validare a consiliului județean a domnului consilier județean Popa Mihai Valentin, încetează, ca urmare a demisiei.

Art.2. - Cu aceeași dată, se desemnează domnul consilier județean Niță Emil ca membru în Comisia de validare a consiliului județean.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Comisia de validare a consiliului județean.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu