Hotărârea nr. 349/2013

Hotărârea.nr. 349– privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Boli Infecţioase Braşov, pe anul 2013

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 349

din data 23.07.2013

- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul de Boli Infecțioase Brașov, pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 23.07.2013

Analizând referatul înregistrat sub nr.7081/.2013, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul de Boli Infecțioase Brașov, pe anul 2013, urmare aplicării OUG nr.77/2013 ;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a” pct.3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 182 alin.(l), lit.d din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile OUG nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Spitalul de Boli Infecțioase Brașov, pe anul 2013, conform anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Consiliul Județean Brașov

Direcția de Sanatate si Asistenta Medicala Spitalul de Boli Infectioase Brașov

Brașov, str.Mihai Viteazu nr.9. tel.422490 Nr.paturi 107
Aprobat cu HCJBV nr: In ședința din data:STAT DE FUNCȚII PENTRU ANUL 2013

Nr.crt

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Grad /treapta

Număr post

Salariu de baza

Sporuri in afara salariului de baza

Total salarii brute

1

2

3

4

6

7

8

A. Finanțare din venituri proprii

1

MANAGER

medic boli infectioasae

S

II

1

3.818

640

4.458

2

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

economist

S

II

1

3.747

864

4.611

3

DIRECTOR MEDICAL

meaic doiî infectioasae

s

II

1

3.430

1.266

4.696

4

MEDICPRIMAR SEF SECȚIE

boli infectioase

s

II

2

8.045

3.129

11.174

5

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

laborator

s

II

1

3.615

2.096

5.711

6

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

pediatrie

s

1

2.629

665

3.294

7

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

pediatrie

PL

1

2.133

368

2.501

8

MEDIC PRIMAR

boli infectioase

S

7

22.106

9.911

32.017

9

MEDIC PRIMAR

laborator

S

1

3.257

1.872

5.129

10

MEDIC PRIMAR

radiologie

S

1

3.036

1.321

4.357

11

MEDIC SPECIALIST

boli infectioase

S

4

9.723

1.954

11.677

12

MEDIC SPECIALIST

t f"' terapf :ensiva

S

1

2;p

1.333

3.539

13

FARMACIST PRIMAR

farmacie

S

1

2.729

739

3.468

14

PSIHOLOG PRINCIPAL

S

1

2.519

1.153

3.672

15

ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL

S

1

2.456

1.153

3.609

16

BIOLOG SPECIALIST

laborator

s

2

4.094

2.474

6.568

17

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

generalist

s

7

17.080

5.768

22.848

18

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

terapie intensiva

s

1

2.110

1.331

3.441

19

ASISTENT MEDICAL

generalist

s

1

1.938

332

2.270

20

ASISTENT MEDICAL

terapie intensiva

s

4

6.424

3.988

10.412

21

ASISTENT MEDICAL

generalist

SSD

1

1.398

374

1.772

22

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

generalist

PL

14

26.994

8.277

35.271

24

ASISTENT MEDICAL

generalist

PL

9

14.579

3.233

17.812

25

ASISTENT MEDICAL

farmacie

PL

1

930

253

1.183

26

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

laborator

PL

3

5.570

3.489

9.059

27

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

radilogie

PL

1

1.870

684

2.554

26

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

dietetician

PL

1

1.644

342

1.986

29

staTistician MEDICAL PRINCIPAL

M

1

1.420

387

1.807

30

REGISTRATOR MEDICAL

M

3

3.957

1.077

5.034

31

INFIRMIERA

M

22

21.055

7.135

28.190

32

ÎNGRIJITOARE

G

4

3.407

682

4.089

33

SPALATOREASA

G

3

2.808

465

3.273

34

ECONOMIST 1A

S

3

5.567

1.731

7.298

35

ECONOMIST II

S

1

1.583

430

2.013

36

INSPECTOR DE SPECIALITATE 1A

S

2

4.061

1.154

5.215

37

CONSILIER JURIDIC I

S

2

2.892

882

3.774

39

MAGAZINER II

G

1

1.120

186

1.306

40

ȘOFER I

M

1

1.333,.

233

1.566

41

MUNCITOR CALIFICAT I

fochist

M

3

3.553

672

4.225

42

MUNCITOR CALIFICAT I

instalator

M

1

1.110

224

1.334

43

MUNCITOR CALFICAT I

zidar

M

1

1.321

224

1.545

44

MUNCITOR CALIFICAT II

fochist

M

1

1.274

213

1.487

TOTAL


121         216.541


74.704


291.245


B. Finanțare de la Bugetul de Stat

nn

IMEDIC REZIDENT III     I terapie intensiva |

s I

I 1

i Î7Î6 r

1008

|      2724      |

TOTAL

1

1716

1008

2724

TOTAL GENERAL

122

218.257

75.712

293.969

Total posturi aprobate, din care:


-funcții de conducere: -funcții de execuție:

8

114


Total posturi aprobate, din care:


-venituri proprii              121

-bugetul de stat               1
RUNOS Bogoi Corina