Hotărârea nr. 348/2013

Hotărârea.nr. 348 – privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, pe anul 2013

România

MB


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov

Tel.: 0268.410.777 Fax: 0268.475.576

E-mail: office(â)iudbrasov.ro Website: www.judbrasov.roConsiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 348

din data 23.07.2013

- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 23.07.2013

Analizând referatul înregistrat sub nr.7080/2013, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, pe anul 2013, urmare aplicării OUG nr.77/2013;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a” pct.3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 182 alin.(l), lit.d din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile OUG nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, pe anul 2013, conform anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei / hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.                                                1\


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV Nivel de competență: II Nr. paturi: 915


DIRECTOR MEDICAL


FC=1 >  FE-36


UNITATE PRIMIRE URGENTĂFE=2

COMPARTIMENT JURIDIC

FC=1 FE-26

SERV. EVALUARE, STATISTICă șl INFORMATICA MEDICALA

FE=1

SECRETARIAT RELAȚII CU PUBLICUL

FE=2

COMPARTIMENT CULTE


SECȚII/COMPARTIMENTE FC=1 CU PATURI-ANEXA


FC=23

> FE-485,5

*

>

FC=1 FE=16,5

LABORATOARE ANALIZE MEDICALE

FC=1 FE=16,5

SERVICIUL ANATOMIE PATOLOGICĂ

FC=1 FE=11.5

LABORATOR RADIOLOGIE


>

FC=1

SERVICIUL

FE=8

MEDICINĂ LEGALĂ

FC=2

FarmaciiiCentral, Mârzescu,

FE=24

Tractorul, Astra


>

FE=20

AMBULATORIUL INTEGRAT

FE=3.5

AMBULATORIUL PENTRU SPORTIVI


FE=241

MEDICI

REZIDENȚI

CABINET PSIHOLOGICFE=7


COMPARTIMEN MUNCII, PSI, PROTEC

SITUAȚII DE URGENȚĂ,ICN/ICE


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL


DIRECTOR ÎNGRIJIRI


SERVICIUL FINANCIAR


SERVICIUL CONTABILITATE


SERVICIUL TEHNIC ADMINISTRATIV


BIROU INTERNĂRI


BIROU ACHIZIȚII PUBL. CONTRACTARE

FC=1 FE=5

BIROU ADMINISTRATIV, APROV.TRANSPORTURI

FC=1 FE=57

BIROU TEHNIC


•>


COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

FE=2

SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

FC=1 FE=7


ASISTENT SEF. ASISTENTE, PERS.AUX.

FE=949

->

SPĂLĂTORII

FE=30

—►

GARDEROBĂ

FE=10

-►

CROITORIE

FE=5


ATELIER DE ÎNTREȚINERE Șl REPARARE A INSTALAȚIILOR Șl UTILAJELOR

FC=1 FE=58


ATELIER DE ÎNTREȚINERE Șl REPARAȚII CLĂDIRI FC=1

FE=35


TOTAL POSTURI

FUNCȚII CONDUCERE FUNCȚII EXECUȚIE= 2142,5

47

2095.5


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRAȘOV Str. Calea București Nr. 25 - 27

NR paturi 915

Nivel de competenta: II

Categoria unitarii: II

STAT DE FUNCȚII

VALABIL DE LA 01,07,2013

Nr.C

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Grad profesi onal/ grad salariz are

Număr posturi

Salariu de baza

Sporuri

Total salarii brute

A. FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

1

MANAGER

S

II

1.0

9090

0

9090

2

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

ECONOMIST IA

S

II

1.0

5509

0

5509

3

DIRECTOR MEDICAL

S

II

1.0

7497

0

7497

4

DIRECTOR ÎNGRIJIRI

S

II

1.0

4500

0

4500

5

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I

MEDIC PRIMAR

ANESTEZIE.TERAP. INTENSIVA

S

1

1.0

4006

1857

5863

6

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

S

1

2.0

7444

762

8206

7

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

CARDIOLOGIE

S

1

1.0

4102

381

4483

8

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

CHIRURGIE GENERALA

S

1

1.0

4103

381

4484

9

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

CHR.PLASTICA, REPARATORIE

S

1

1.0

4104

381

4485

10

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

DIABET BOLI NU

S

1

1.0

4104

381

4485

11

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

GASTROENTEROLOGIE

S

1

1.0

3685

377

4062

12

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

HEMATOLOGIE, HEMOBIOLOGIE

s

1

1.0

3468

381

3849

13

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

MED INTERNA SI CARDIOLOGIE

s

1

1,0

3976

381

4357

14

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

MEDICINA INTERNA

s

1

1,0

7502

769

8271

15

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

NEUROCHIRURGIE

s

1

1.0

4103

381

4484

16

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

NEUROLOGIE

s

1

1.0

3595

381

3976

17

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

O.R.L.

s

1

1.0

4104

381

4485

18

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

REUMATOLOGIE

s

1

1.0

3720

763

4483

19

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

UROLOGIE

s

1

1.0

4166

388

4554

20

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL II

MEDIC PRIMAR

CHIRURGIE GENERALA

s

II

1.0

4016

381

4397

21

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL II

MEDIC PRIMAR

CHIRURGIE GENERALA

s

II

1.0

4103

381

4484

22

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL II

MEDIC PRIMAR

MEDICINA INTERNA

s

II

2,0

4166

388

4554

23

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL II

MEDIC PRIMAR

ONCOLOGIE MEDICALA

s

II

1.0

3722

381

4103

24

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL II

MEDIC PRIMAR

ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE

s

II

1.0

4103

388

4491

25

MEDIC SEF CENTRU-GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

MEDICINA INTERNA SI NEFROLOGIE

s

1

1.0

3926

1346

5272

26

MEDIC SEF LABORATOR

MEDIC PRIMAR

MEDICINA DE LABORATOR

s

II

1.0

3926

404

4330

27

MEDIC SEF LABORATOR

MEDIC PRIMAR

RAD. SI IMAG. MEDICALA

S

II

1,0

3926

538

4464

28

SEF SERVICIU

MEDIC PRIMAR

ANATOMIE PATOLOGICA

S

I

1.0

7113

4841

11954

29

SEF SERVICIU

MEDIC SPECIALIST

EPIDEMIOLOGIE

S

I

1.0

2461

121

2582

30

MEDIC PRIMAR

ALERGOLOGIE, IMUNOLOGIE

S

1.0

2934

318

3252

31

MEDIC PRIMAR

ANATOMIE PATOLOGICA

S

2,0

11022

8071

19093

32

MEDIC PRIMAR

ANESTEZIE.TERAP.INTENSIVA

S

6.0

18815

9694

28510

33

MEDIC PRIMAR

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

S

2.0

6388

646

7034

34

MEDIC PRIMAR

CARDIOLOGIE

S

5.5

19195

4298

23493

35

MEDIC PRIMAR

CHIRURGIE GENERALA

S

13,0

40503

3863

44366

36

MEDIC PRIMAR

CHIRURGIE TORACICA

S

1.0

3062

324

3386

37

MEDIC PRIMAR

CHIRURGIE VASCULARA

S

2,0

6135

645

6780

38

MEDIC PRIMAR

CHR.BUCO-MAXILO-FACIALA

S

1.0

3410

323

3733

39

MEDIC PRIMAR

CHR.PLASTICA, REPARATORIE

S

3.0

6328

646

6974

40

MEDIC PRIMAR

DERMATO-VENEROLOGIE

S

5,5

16169

1613

17782

41

MEDIC PRIMAR

DIABET ZAHARAT,NUTRIȚIE

S

4,0

12723

215

12938

42

MEDIC PRIMAR

ENDOCRINOLOGIE

S

2.5

8171

485

8656

43

MEDIC PRIMAR

GASTROENTEROLOGIE

S

2.0

6358

646

7004

44

MEDIC PRIMAR

GERIATRIE, GERONTOLOGIE

S

1.0

3194

323

3517

45

MEDIC PRIMAR

HEMATOLOGIE, HEMOBIOLOGIE

S

2.0

5716

647

6363

46

MEDIC PRIMAR

MED INTERNA SI CARDIOLOGIE

S

1.5

3514

485

3999

47

MEDIC PRIMAR

MEDICINA DE LABORATOR

S

5.5

17057

1776

18834

48

MEDIC PRIMAR

MEDICINA INTERNA

S

15,5

49140

4357

53498

49

MEDIC PRIMAR

MEDICINA MUNCII

S

2,0

6388

0

6388

50

MEDIC PRIMAR

MEDICINA NUCLEARA

S

1.0

3194

323

3517

51

MEDIC PRIMAR

NEFROLOGIE

S

1,0

2653

323

2976

52

MEDIC PRIMAR

NEUROLOGIE

s

2,0

5957

646

6603

53

MEDIC PRIMAR

O.R.L.

s

6,5

20924

2091

23015

54

MEDIC PRIMAR

OBSTETRICA-GINECOLOGIE

s

3,0

9042

323

9365

55

MEDIC PRIMAR

OFTALMOLOGIE

s

4,0

13423

1292

14715

56

MEDIC PRIMAR

ONCOLOGIE MEDICALA

s

2,5

7568

593

8161

57

MEDIC PRIMAR

ORL

s

2,0

6710

0

6710

58

MEDIC PRIMAR

ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE

s

10,5

34560

3400

37960

59

MEDIC PRIMAR

RAD. SI IMAG. MEDICALA

s

8,5

27170

3880

31050

60

MEDIC PRIMAR

RADIOTERAPIE

s

1.0

3193

646,

3839

61

MEDIC PRIMAR

REUMATOLOGIE

s

1,0

3194

0

3194

62

MEDIC PRIMAR

UROLOGIE

s

3,0

9508

977

10484

63

MEDIC SPECIALIST

ANATOMIE PATOLOGICA

s

1.5

7385

4228

11613

64

MEDIC SPECIALIST

ANESTEZIE, TERAP.INTENSIVA

s

5,0

9285

5185

14470

65

MEDIC SPECIALIST

CARDIOLOGIE

s

10,0

20600

2852

23452

66

MEDIC SPECIALIST

CHIRURGIE GENERALA

s

4,0

9662

778

10440

67

MEDIC SPECIALIST

CHIRURGIE TORACICA

s

1.0

2602

259

2861

68

MEDIC SPECIALIST

CHIRURGIE VASCULARA

s

1.0

2170

259

2430

69

MEDIC SPECIALIST

DIABET ZAHARAT.NUTRITIE

s

1.0

2491

173

2664

70

MEDIC SPECIALIST

EPIDEMIOLOGIE/SĂN.PUBL.

s

1.0

2461

121

2582

71

MEDIC SPECIALIST

HEMATOLOGIE, HEMOBIOLOGIE

s

1,0

2343

259

2602

72

MEDIC SPECIALIST

INTERNE

s

1,0

2170

121

2291

73

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA DE LABORATOR

S

4,0

9003

1658

10660

74

MEDIC SPECIALIST

NEUROCHIRURGIE

S

3,0

7611

775

8386

75

MEDIC SPECIALIST

NEUROLOGIE

S

2,0

4772

519

5291

76

MEDIC SPECIALIST

OBSTETRICA-GINECOLOGIE

S

1,0

2343

86

2429

77

MEDIC SPECIALIST

OFTALMOLOGIE

S

1.0

2170

259

2430

78

MEDIC SPECIALIST

ONCOLOGIE MEDICALA

S

2,0

5204

346

5550

79

MEDIC SPECIALIST

ORL

S

1.0

2602

0

2602

80

MEDIC SPECIALIST

RAD. SI IMAG. MEDICA

S

1.0

2347

328

2675

81

MEDIC SPECIALIST

REUMATOLOGIE

S

1.0

2490

0

2490

82

MEDIC SPECIALIST

UROLOGIE

S

2.0

4686

518

5204

83

MEDIC REZIDENT ULTIMUL AN

ANESTEZIE,TERAP.INTENSIVA

S

2,0

3541

0

3541

84

FARMACIST SEF

FARMACIE GENERALA

S

I

1.0

3181

0

3181

85

FARMACIST SEF-GRADUL II

FARMACIE GENERALA

S

II

1.0

2718

0

2718

86

BIOCHIMIST PRINCIPAL

S

2,0

5054

1136

6190

87

BIOLOG PRINCIPAL

CITOLOGIE

S

1.0

4673

1669

6342

88

BIOLOG PRINCIPAL

S

3,0

7144

786

7930

89

BIOINGINER MEDICAL

S

1.0

1118

188

1306

90

CHIMIST PRINCIPAL

S

1,0

2527

262

2789

91

CHIMIST SPECIALIST

BIOCHIMIE MEDICALA

S

1,0

1854

189

2043

92

FARMACIST SPECIALIST

FARMACIE GENERALA

S

2,0

3904

0

3904

93

FARMACIST

FARMACIE GENERALA

S

2,0

2711

0

2711

94

FIZICIAN PRINCIPAL

S

1.0

2282

508

2790

95

FIZIOKINETOTERAPEUT

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

S

2,0

2732

168

2900

96

PROFESOR CFM

SSD

1,0

1522

155

1677

97

PROFESOR CFM PRINCIPAL

S

2,0

4096

466

4562

98

PROFESOR CFM PRINCIPAL

SSD

1.0

1956

202

2158

99

PSIHOLOG PRACTICANT

S

1,0

1773

0

1773

100

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

ASISTENT ȘEF

PL

1.0

1956

202

2158

101

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

MEDICINA GENERALA

PL

1.0

1988

216

2204

102

ASISTENT MEDICAL SEF

LABORATOR

PL

1.0

2139

222

2361

103

ASISTENT MEDICAL SEF

MEDICINA GENERALA

S

10,0

25003

2531

27534

104

ASISTENT MEDICAL SEF

MEDICINA GENERALA

SSD

1,0

2090

288

2378

105

ASISTENT MEDICAL SEF

MEDICINA GENERALA

PL

10,0

26563

4852

31415

106

SEF BIROU

ASISTENT PRINCIPAL

ASISTENT SOCIAL

PL

1.0

2162

240

2402

107

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT SEF CU DELEGAȚIE

S

1,0

2078

240

2318

108

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENTA ȘEFA

PL

1,0

1796

690

2486

109

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

BALNEOFIZIOTERAPIE MASAJ

PL

1,0

1787

198

1985

110

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

PL

16,0

29273

1694

30967

111

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

DIETETICA

PL

4,0

7548

0

7548

112

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

FARMACIE

PL

15,0

27704

198

27902

113

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

IGIENA

PL

3.0

5566

281

5847

114

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

S

4.0

11062

2230

13292

115

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

SSD

2,0

5832

1539

7371

116

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

PL

24,0

50735

7641

58376

117

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MASEUR

PL

1,0

1821

202

2023

118

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

S

103,0

219421,89

37035

256457

119

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

SSD

10,0

18216

4234

22450

120

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

295,0

532381

102223

634604

121

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

M

1.0

1725

177

1902

122

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

OBSTETRICA-GINECOLOGIE

S

2,0

4120

150

4270

123

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

OBSTETRICA-GINECOLOGIE

PL

3,0

5489

188

5677

124

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

S

3,0

6473

946

7419

125

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

SSD

1.0

1829

269

2098

126

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

19,0

35557

5357

40914

127

ASISTENT MEDICAL

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

PL

3,0

4561

132

4693

128

ASISTENT MEDICAL

FARMACIE

PL

4.0

4932

0

4932

129

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

S

28,0

42429

8078

50507

130

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

SSD

6,0

8220

1136

9356

131

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

PL

131,0

172229

27673

199902

132

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

M

1.0

1247

153

1400

133

ASISTENT MEDICAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

2.0

2511

375

2886

134

ASISTENT MEDICAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

SSD

1.0

1421

212

1633

135

ASISTENT MEDICAL

RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BAI

PL

1.0

1014

0

1014

136

ASISTENT MEDICAL CU GESTIUNE

ANATOMIE PATOLOGICA

S

1,0

4402

1515

5917

137

AUTOPSIER

M

1.0

2559

1733

4292

138

BRANCARDIER

G

35,0

31032

5647

36680

139

GIPSAR

M

1.0

1250

422

1672

140

INFIRMIERA

G

317,0

308442

50694

359136

141

INFIRMIERA DEBUTANTA

G

4.0

3340

240

3580

142

ÎNGRIJITOARE

PL

6,0

5354

563

5918

143

îngrijitoare

G

116,0

99798

9739

109537

144

OFICIANT MEDICAL-MASAJ

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

M

1.0

1224

129

1353

145

REGISTRATOR MEDICAL

M

6,0

6525

362

6887

146

REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL

M

13,0

18508

1192

19700

147

STATISTICIAN MEDICAL

M

1.0

1104

112

1216

148

STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT

M

1,0

767

0

767

149

STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL

M

2,0

2925

298

3223

150

SORA MEDICALA PRINCIPALA

MEDICINA GENERALA

M

4,0

6025

466

6491

151

SPALATOREASA

GESTIUNE

G

4,0

3961

265

4226

152

SPALATOREASA

G

26,0

22833

1624

24457

153

SEF SERV.RUNOS

CONSILIER I

S

1,0

2689

281

2970

154

SEF SERVICIU

CONSILIER JURIDIC IA

S

1.0

1740

0

1740

155

SEF SERVICIU

ECONOMIST IA

S

1.0

2689

281

2970

156

SEF SERVICIU

INGINER SPECIALIST IA

S

1.0

2690

0

2690

157

SEF SERVICIU CU DELEGAȚIE

ECONOMIST II

S

1.0

2013

208

2221

158

SEF SERVICIU SIM

ANALIST IA

S

1.0

2689

281

2970

159

SEF BIROU ACHIZIȚII

ECONOMIST SPEC. IA

S

1.0

2591

270

2861

160

SEF BIROU ADMINISTRATIV

ADMINISTRATOR 1

M

1.0

1778

ol

1778

161

SEF BIROU TEHNIC

INGINER SPECIALIST IA

S

1.0

2689

281

2970

162

SEF ATELIER NR.1

SUBINGINER 1

IS3

1.0

1986

o’

1986

163

SEF ATELIER NR.2

INGINER SPECIALIST IA

S

1.0

2081

0

2081

164

ANALIST IA

S

4,0

8876

713

9589

165

ANALIST PROGRAMATOR AJUT IA

M

2,0

2950

297

3247

166

ANALIST-PROGR-AJUTOR I

M

1,0

1294

137

1431

167

CONSILIER JURIDIC I

S

1.0

1719

176

1895

168

CONSILIER JURIDIC IA

S

1,0

2536

270

2806

169

CONTABIL IA

CFP

M

1,0

1564

134

1698

170

CONTABIL IA

M

3,0

4325

434

4759

171

ECONOMIST I

S

3,0

5364

519

5883

172

ECONOMIST IA

S

2,0

3479

0

3479

173

ECONOMIST II

S

6.0

8424

604

9028

174

ECONOMIST SPECIALIST IA

S

2,0

3842

216

4058

175

INGINER I

S

1,0

1845

0

1845

176

INGINER SPECIALIST IA

S

1,0

2081

0

2081

177

ARHIVAR

M

1,0

1216

57

1273

178

CASIER

M

1.0

1197

124

1321

179

FUNCȚIONAR

M

5,0

5974

236

7426

180

MAGAZINER

M

3,0

3714

249

3963

181

MERCEOLOG IA

M

1.0

1341

0

1341

182

OPERATOR DATE

M

1.0

1137

0

1137

183

OPERATOR I

M

11,0

13724

1325

15049

184

OPERATOR II

M

1,0

1001

114

1115

185

PREOT DEFINITIV

S

1,0

1430

108

1538

186

PREOT GRAD II

S

1,0

1698

120

1818

187

REFERENT DE SPECIALITATE III

s

1,0

1577

160

1737

188

REFERENT DE SPECIALITATE III

s

2,0

3154

320

3474

189

REFERENT I

M

2,0

2351

245

2596

190

REFERENT IA

M

3,0

4388

174

4562

191

SECRETAR

M

1,0

1216

131

1347

192

ȘOFER AUTOSANITARA II

ȘOFER

1,0

1054

175

1229

193

ȘOFER I

ȘOFER

2,0

2525

0

2525

194

ȘOFER II

ȘOFER

3,0

3526

89

3616

195

SUBINGINER II

IS3

1,0

1396

502

1898

196

TEHNICIAN IA

M

1.0

1341

0

1341

197

MUNCITOR CALIFICAT I

ELECTRICIAN

9,0

11993

0

11993

198

MUNCITOR CALIFICAT I

FOCHIST

6.0

8004

268

8272

199

MUNCITOR CALIFICAT I

INSTALATOR

6,0

8004

536

8540

200

MUNCITOR CALIFICAT I

LACATUS

4,0

5336

0

5336

201

MUNCITOR CALIFICAT I

OPERATOR OXIGEN

1,0

1334

0

1334

202

MUNCITOR CALIFICAT I

SUDOR

1,0

1334

63

1397

203

MUNCITOR CALIFICAT I

TAMPLAR

2.0

2668

0

2668

204

MUNCITOR CALIFICAT I

ZIDAR

1.0

1198

0

1198

205

MUNCITOR CALIFICAT I

ZUGRAV-VOPSITOR

3,0

3866

0

3866

206

MUNCITOR CALIFICAT II

CROITOREASA

1.0

1273

0

1273

207

MUNCITOR CALIFICAT II

ELECTRICIAN

1,0

1273

0

1273

208

MUNCITOR CALIFICAT II

FOCHIST

7,0

8910

298

9207

209

MUNCITOR CALIFICAT II

INSTALATOR

2,0

2544

255

2799

210

MUNCITOR CALIFICAT II

LACATUS

2,0

2533

0

2533

211

MUNCITOR CALIFICAT II

LENJEREASA

3,0

3663

0

3663

212

MUNCITOR CALIFICAT II

TAMPLAR

1.0

1218

0

1218

213

MUNCITOR CALIFICAT III

ELECTRICIAN

1.0

1189

0

1189

214

MUNCITOR CALIFICAT III

FOCHIST

8,0

9263

277

9540

215

MUNCITOR CALIFICAT III

LIFTIERA

13,0

14677

792

15469

216

MUNCITOR CALIFICAT III

TELEFONIST

7,0

8007

0

8007

217

MUNCITOR CALIFICAT IV

CROITOREASA

1,0

1073

0

1073

218

MUNCITOR CALIFICAT IV

FOCHIST

7,0

7315

215

7530

219

MUNCITOR CALIFICAT IV

FRIZER

1.0

1004

0

1004

220

MUNCITOR CALIFICAT IV

INSTALATOR

1.0

1039

103

1142

221

MUNCITOR CALIFICAT IV

LIFTIERA

4,0

4165

276

4441

222

MUNCITOR CALIFICAT IV

TAMPLAR

1,0

1047

0

1047

223

MUNCITOR CALIFICAT IV

TELEFONIST

1.0

1084

0

1084

224

MUNCITOR CALIFICAT IV

ZUGRAV-VOPSITOR

3,0

3150

0

3150

225

MUNCITOR CALIFICAT IV

1.0

981

0

981

226

MUNCITOR NECALIFICAT I

14,0

13475

289

13764

FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

1669,5

2707306

315064

3133640

B. FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT

0

1

MEDIC SEF UPU-SMURD

MEDIC PRIMAR

MEDICINA DE URGENTA SI MED.FAM

S

II

1.0

4471

2020

6491

2

MEDIC PRIMAR

ANATOMIE PATOLOGICA

S

1.0

5936

4177

10113

3

MEDIC PRIMAR

ATI

S

1.0

2653

1313

3966

4

MEDIC PRIMAR

MEDICINA DE FAMILIE

S

2,0

7045

3235

10280

5

MEDIC PRIMAR

MEDICINA DE URGENTA

S

6,0

17725

8047

25773

6

MEDIC PRIMAR

MEDICINA GENERALA

S

1.0

3197

0

3197

7

MEDIC PRIMAR

MEDICINA LEGALA

S

4,0

23585

16708

40293

8

MEDIC PRIMAR

MEDICINA SPORTIVA

S

3,0

9367

0

9367

9

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA DE FAMILIE CU COMPETEN1

S

1.0

2169

1296

3465

10

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA DE URGENTA

S

11.0

25251

14260

39511

11

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA DENTARA

S

4,0

8681

5188

13869

12

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA GENERALA

S

1.0

2602

0

2602

13

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA LEGALA

S

2,0

9869

6764

16633

14

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA SPORTIVA

S

0,5

1065

0

1065

15

MEDIC SPECIALIST

RAD. SI IMAG. MEDICALA

S

1.0

2170

1297

3467

16

MEDIC

MEDICINA GENERALA

S

6,0

11211

6294

17505

17

BIOCHIMIST PRINCIPAL

S

1.0

5111

1836

6947

18

ASISTENT MEDICAL SEF

MEDICINA GENERALA

PL

1,0

2139

1110

3249

19

ASISTENT MEDICAL

FARMACIE

PL

1,0

1069

591

1660

20

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

S

6,0

9974

5640

15614

21

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

SSD

4,0

5672

3270

8942

22

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

PL

10,0

20279

10808

31087

23

ASISTENT MEDICAL

ASISTENT SOCIAL

PL

2,0

3083

o’

3083

24

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT SOCIAL

PL

1,0

1800

959

2759

25

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

BALNEOFIZIOTERAPIE MASAJ

PL

2.0

3406

348

3754

26

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

PL

2,0

7264

3753

11017

27

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

S

7,0

15587

7544

23131

28

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

SSD

1.0

1662

949

2612’

29

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

46,0

58883

38396

97279’

30

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

10,0

18549

10095

28644

31

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

MEDICINA GENERALA

PL

1.0

806

473

1279

32

AUTOPSIER

M

1.0

2559

1733

4292

33

AUTOPSIER

G

1.0

2559

867

3426

34

BRANCARDIER

PL

1.0

1870

1237

3107

35

BRANCARDIER

G

24,0

22270

11080

33349

36

INFIRMIERA

G

40,5

39502

20307

59809

37

ÎNGRIJITOARE

G

5.0

5624

1632

7256

38

OPERATOR I

M

1.0

1368

458

1826

39

REGISTRATOR MEDICAL

M

3,0

3143

1718

4861

40

REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL

M

2,0

2932

1496

4428

41

ȘOFER AMBULANTA

G

4,0

3510

420

3930

42

SORA MEDICALA

M

1.0

1055

590

1645

43

STATISTICIAN MEDICAL

M

1.0

1265

0

1265

44

MEDIC REZIDENT ANUL I

ATI

S

1.0

1303

153

1456

45

MEDIC REZIDENT ANUL I

CARDIOLOGIE

S

2,0

2708

0

2708

46

MEDIC REZIDENT ANUL I

CHIRURGIE GENERALA

s

6.0

8092

767

8859

47

MEDIC REZIDENT ANUL I

EPIDEMIOLOGIE

s

10,0

13588

0

13588

48

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA DE FAMILIE

s

9,0

12303

611

12914

49

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA DE LABORATOR

s

2,0

2606

0

2606

50

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA DE URGENTA

s

4,0

5212

459

5671

51

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA INTERNA

s

7,0

9322

917

10239

52

MEDIC REZIDENT ANUL I

NEUROLOGIE

s

1.0

1303

153

1456

53

MEDIC REZIDENT ANUL I

ONCOLOGIE

s

1.0

1303

153

1456

54

MEDIC REZIDENT ANUL I

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

2,0

2606

0

2606

55

MEDIC REZIDENT ANUL I

RADIOTERAPIE

s

1.0

1456

153

1609

56

MEDIC REZIDENT ANUL III

ANATOMIE PATOLOGICA

s

1.0

3566

2686

6252

57

MEDIC REZIDENT ANUL II

ATI

s

1,0

1535

180

1715

58

MEDIC REZIDENT ANUL II

CARDIOLOGIE

s

5,0

7675

0

7675

59

MEDIC REZIDENT ANUL II

CHIRURGIE GENERALA

s

4,0

6140

0

6140

60

MEDIC REZIDENT ANUL II

EPIDEMIOLOGIE

s

2,0

3070

0

3070

61

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA DE FAMILIE

s

16,0

24982

0

24982

62

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA DE LABORATOR

s

6,0

9470

0

9470

63

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA DE URGENTA

s

5,0

7975

901

8876

64

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA INTERNA

s

14,0

21792

1381

23173

65

MEDIC REZIDENT ANUL II

NEUROLOGIE

s

2,0

3070

0

3070

66

MEDIC REZIDENT ANUL II

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

9,0

13875

0

13875

67

MEDIC REZIDENT ANUL II

PSIHIATRIE

s

1.0

1655

0

1655

68

MEDIC REZIDENT ANUL II

SANATATE PUBLICA

s

1.0

1595

0

1595

69

MEDIC REZIDENT ANUL III

CARDIOLOGIE

s

2,0

3434

0

3434

70

MEDIC REZIDENT ANUL III

CHIRURGIE GENERALA

s

3,0

5218

0

5218

71

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA DE FAMILIE

s

38,0

67425

0

67425

72

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA DE LABORATOR

s

24,0

43105

0

43105

73

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA DE URGENTA

s

2,0

3697

0

3697

74

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA INTERNA

S

13,0

22656

201

22857

75

MEDIC REZIDENT ANUL III

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

S

3,0

5486

0

5486

76

MEDIC REZIDENT ANUL IV

ALERGOLOGIE

S

1.0

1904

0

1904

77

MEDIC REZIDENT ANUL IV

CARDIOLOGIE

S

1.0

1835

0

1835

78

MEDIC REZIDENT ANUL IV

CHIRURGIE GENERALA

S

2.0

3669

207

3876

79

MEDIC REZIDENT ANUL IV

MEDICINA DE LABORATOR

S

3,0

5781

622

6403

80

MEDIC REZIDENT ANUL IV

MEDICINA INTERNA

S

6,0

10953

1797

12750

81

MEDIC REZIDENT ANUL IV

NEUROLOGIE

S

1.0

1835

0

1835

82

MEDIC REZIDENT ANUL IV

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

S

2,0

3670

415

4085

83

MEDIC REZIDENT ANUL V

ALERGOLOGIE

S

4,0

7662

639

8301

84

MEDIC REZIDENT ANUL V

ATI

S

1.0

1765

0

1765

85

MEDIC REZIDENT ANUL V

CARDIOLOGIE

S

3,0

5597

625

6222

86

MEDIC REZIDENT ANUL V

CHIRURGIE GENERALA

S

3,0

5666

1423

7089

87

MEDIC REZIDENT ANUL V

ENDOCRINOLOGIE

S

1.0

1927

0

1927

88

MEDIC REZIDENT ANUL V

MEDICINA DE LABORATOR

S

2,0

3762

418

4180

89

MEDIC REZIDENT ANUL V

MEDICINA DE URGENTA

S

6,0

10870

1244

12114

90

MEDIC REZIDENT ANUL V

MEDICINA INTERNA

S

6,0

11102

3598

14700

91

MEDIC REZIDENT ANUL V

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

S

2,0

3670

415

4085

92

MEDIC REZIDENT ANUL VI

CARDIOLOGIE

S

1.0

2036

222

2258

93

MEDIC REZIDENT ANUL VI

CHIRURGIE GENERALA

S

2,0

4072

1330

5402

FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT

473,0

813908

178700

4382673

Total unitate sanitara (A+B)           |

2142,5

3521214

493674

4014888

Total posturi aprobate:

2142,5

din care din care

  • - conducere

  • - execuție

47,0

2.095,5

Total posturi aprobate :

2142,5

din care din care

-venituri proprii - buget de stat

1.669,5 473,0