Hotărârea nr. 34/2013

Hotărârea.nr.34 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 11.03.2013

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov

Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office(3)iudbrasov.m Website: wHVJ.judbrasov.roCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 34

din data de 11.03.2013

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 11 martie 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 11 martie 2013;

Analizând Dispoziția nr.50/06.03.2013, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, la data de 11.03.2013, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, precum și propunerile și discuțiile din plenul consiliului județean;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, a unui număr de 19 propuneri formulate de Președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Aristotel Căncescu.

Art.2. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, a unui număr de 3 propuneri formulate de consilierii județeni în plenul consiliului județean.

Art.3. - Se aprobă amânarea de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, a punctelor nr.6,7 și 10 din Dispoziția nr. 34/11.03.2013.

Ărt.4. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 11.03.2013, cu modificările propuse.


PREȘEDINTE Aristotel Cămcescu


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu