Hotărârea nr. 328/2013

Hotărârea.nr. 328 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 23 iulie 2013

România


i !! L ,JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 328

din data de 23.07.2013

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de

23 iulie 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 23 iulie 2013;

Analizând Dispoziția nr.214/19.07.2013, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară, la data de 23.07.2013, precum și propunerile și discuțiile din plenul consiliului județean;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov a unui număr de 22 propuneri formulate de consilierii județeni în plenul consiliului județean.

Art.2. - Se aprobă scoaterea de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov, a punctelor nr. 20-26 din Dispoziția nr. 214/19.07.2013.

Art.3. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23.07.2013, cu modificările propuse.

PREȘEDINTE Aristotel CănceșcContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu