Hotărârea nr. 327/2013

Hotărârea.nr. 327 - privind cooperarea Judeţului Braşov cu Asociaţia Sport Club Corona Braşov şi finanţarea cu suma de 30.000 lei, pentru premierea echipei de fotbal


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.327 din data de 20.06.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Sport Club CORONA Brașov și finanțarea cu suma de 30.000 lei, pentru premierea echipei de fotbal

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.06.2013

Având în vedere propunerea domnului consilier județean Szakal Andras Zsolt formulată în plenul Consiliului Județean privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Sport Club CORONA Brașov și finanțarea cu suma de 30.000 lei, pentru premierea echipei de fotbal;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit.’e” , alin.5, lit.”a” pct.6 și alin. 6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevedeile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/200), republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Sport Club CORONA Brașov și finanțarea cu suma de 30.000 lei, în limita indentificării fondurilor disponibile, pentru premierea echipei de fotbal.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.

PREȘEDITS

Aristotel Cănc

7


'seu
Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu